Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiamas 2020 m. atvykstančių užsienio dėstytojų konkursui pateiktų tinkamų paraiškų sąrašas

2019-12-05

Švietimo mainų paramos fondas atliko kviestinių užsienio dėstytojų, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose 2020 metais, konkursui pateiktų paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 240 paraiškų.

 

 

 

Konkursui teiktų tinkamų paraiškų sąrašas:

Pateikusi paraišką/as institucija Pateiktų paraiškų skaičius Tinkamų paraiškų skaičius
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 34 34
Mykolo Romerio universitetas 27 25
Vilniaus universitetas 26 26
Kauno kolegija 19 19
Vilniaus kolegija 19 19
Vytauto Didžiojo universitetas 15 15
Šiaulių valstybinė kolegija 14 14
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 11
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 10 10
Vilniaus dailės akademija 9 9
Kauno technologijos universitetas 8 8
Kauno technikos kolegija 7 7
Klaipėdos valstybinė kolegija 6 6
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 6 6
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 5 5
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 4 4
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 3 3
Lietuvos verslo kolegija 3 3
Panevėžio kolegija 3 3
Alytaus kolegija 2 2
Klaipėdos universitetas 2 2
Kolpingo kolegija 2 2
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 2 2
Lietuvos sporto universitetas 2 2
Šiaulių universitetas 2 2
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 1 1
LCC Tarptautinis universitetas 1 0
Iš viso: 243 240

 

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus.

Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms šiuo metu atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio mėn. pabaigos.

Kilus klausimų, prašome kreiptis el. p. ud@smpf.lt.

Naujienų kategorijos

Žymos