Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiamas 2019 metų kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

2019-02-21

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2019 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Su kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

Išsamios 2019 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti sporto programos Taisyklėse, kurios yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis. Jose išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui.

Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 • sporto renginių organizavimas;
 • kvalifikacijos tobulinimas.

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje čia: http://paraiskos.srf.lt

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val. 

Paraiškos turi būti pildomos lietuvių kalbaParaiškas matyti gali tik registruoti vartotojai. Susipažinti su paraiškos formos pavyzdžiu galite čia.

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2019 m. sausio 1 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2022 m. gruodžio 31 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).

Informacija apie 2019 m.  konkursui pateiktas  paraiškas bei jų atitikimą formaliems tinkamumo reikalavimams bus skelbiama interneto svetainėje www.smm.lt ir www.smpf.lt. Sekite informaciją internete.

Informuojame, kad įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos finansavimo sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

Konsultuojantys asmenys:

 1. Specialistas Alius Ambras, tel. (8 5) 250 7483, el. p. Alius.Ambras@smpf.lt
 2. Specialistė Rasa Kupčiūnaitė, tel. (8 5) 249 7134, el. p. Rasa.Kupciunaite@smm.lt
 3. Specialistė Lina Ramanauskė, tel. (8 5) 219 6547, el. p. Lina.Ramanauske@smm.lt
 4. Specialistė Kristina Raukštienė, tel. (8 5) 249 6602, el. p. Kristina.Raukstiene@smm.lt

Atkreipiame dėmesį, kad 2019 m. kovo 4-8 d. konsultacijos telefonu ir el.paštu nevyks, dėl vyksiančių renginių.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuos informacinius seminarus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje. Renginių datos ir registracija į juos bus skelbiama www.smm.lt ir www.smpf.lt svetainėse. Sekite informaciją internete.

Paraiškų teikimas sporto bazių plėtros ir remonto projektams

Paraiškas sporto bazių plėtrai ir remontui galima teikti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai nuo šių metų vasario 25 d. iki balandžio 1 d.

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje, kurios nuoroda skelbiama nuo vasario 25 d. adresu https://www.cpva.lt/sporto-remimo-fondas/kvietimai/686/k21

Konsultuoja Agnė Kiaušienė, tel. (8 5) 251 2727 ir el. p. a.kiausiene@cpva.lt

Informaciniai renginiai

 1. 2019 m. kovo 4 d. renginys Alytuje
 2. 2019 m. kovo 5 d. renginys Kaune
 3. 2019 m. kovo 6 d. renginys Klaipėdoje
 4. 2019 m. kovo 7 d. renginys Vilniuje
 5. 2019 m. kovo 8 d. renginys Panevėžyje

2019 02 07 – Sporto rėmimo fondo programos pristatymo renginys

Dokumentai

Teisės aktai

2019 02 07 – Sporto rėmimo fondo programos pristatymo renginys

Naujienų kategorijos

Žymos