Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Šiemet projekto „TAPK 2“ vasaros stovyklose paremti net 5957 vaikai

2017-08-09

Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas „TAPK 2“ dalinai kompensuoja vaikų stovyklas visoje Lietuvoje. Šiuo projektu siekiama plėtoti vaikų neformaliojo švietimo veiklas ir didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą.

Pradėtas dar 2010 metais projektas „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK)“ siekė sukurti kokybiškas, naujas neformaliojo švietimo paslaugas, ugdyti neformaliojo švietimo teikėjų kompetencijas ir skatinti naujų neformaliojo ugdymo metodų naudojimą. Projektas buvo vykdomas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis visoje Lietuvoje. Per penkerius veiklos metus projektas „TAPK“ prisidėjo prie vaikų ir jaunimo, tame tarme ir neįgalių, socialinės atskirties mažinimo, didinant neformaliojo švietimo programų prieinamumą ir plečiant pasiūlą visose Lietuvos savivaldybėse; pilietinio ir tautinio mokinių ugdymo įgyvendinant nacionalines programas; mokinių socializacijos ir užimtumo formų plėtros.

2016 m. rugpjūčio 18 d. startavo antrasis šio neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo projekto etapas pavadinimu „TAPK 2“. Projektas suplanuotas artimiausių penkerių metų laikotarpiui. Skatinant vaikų turiningą ugdomąją veiklą mokinių vasaros ir kitų atostogų metu, planuojama kasmet įgyvendinti 5-10 dienų trukmės edukacines programas stovyklose pamainomis. Planuojama, kad visu projekto gyvavimo laikotarpiu edukacinėse programose dalyvaus net 28579 vaikai. Apie 90% vaikams yra apmokama iki 30% dalyvavimo programoje kainos, o ne mažiau kaip 5% socialiai remiamų šeimų vaikams yra apmokama net 95% dalyvavimo programoje kainos. Taip pat dėmesys yra skiriamas ir kitoms valstybės remiamoms grupėms, t.y. neįgaliems, gausių šeimynų ir imigrantų iš trečiųjų šalių vaikams (apie 5 %), kuriems projekto lėšomis taip pat yra apmokama 95% dalyvavimo programoje kainos. Stovyklose įgyvendinamose programose yra kviečiami dalyvauti ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai bei vaikai iš Lietuvos tautinių mažumų mokyklų.

2017-aisiais metais projekto vasaros stovyklų veikloms vykdyti buvo skirta 405.310,00 eurų. Tai yra 102.107,00 eurų daugiau nei praėjusiais metais. Šiemet 23-uose Lietuvos regionuose vykstančių 26-ų stovyklų programose projektas jau parėmė 5957 vaikus. Konkreti paramos suma yra skiriama priklausomai nuo to, kokį pasiūlymą stovyklų organizatorius pateikė viešojo konkurso metu ir kiek stovyklose dalyvaujančių vaikų numatė. Galimą maksimalų remiamų vaikų skaičių konkrečioje savivaldybėje ribojo ir viešojo konkurso sąlygos bei vėliau pasirašytos sutartys. Didžiausia suma šiais metais numatyta Palangos miesto savivaldybėje įgyvendinamoms stovykloms – 68.656,50 eurų skiriama 990 vaikų paremti. Mažiausia suma numatyta Kupiškio rajono savivaldybėje įgyvendinamai stovyklai – 1.149,50 eurų 18-os vaikų paramai. Visą projekto „TAPK 2“ biudžetą sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos.

Visi suinteresuoti vaikų tėveliai yra kviečiami registruoti savo vaikus šioms veikloms. Visą informaciją apie projekto veiklas, projekte dalyvaujančias stovyklas bei stovyklų pamainų įspūdžius galima rasti oficialioje projekto svetainėje www.tapk.lt. Atradus tinkamą stovyklą tereikia kreiptis į šią konkrečią stovyklą organizuojančią organizaciją stovyklos aprašyme nurodytais kontaktais.

Naujienų kategorijos

Žymos