Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Sėkmingai finišavo projektas „Iniciatyva savivaldybėms“

2018-12-11

Gruodžio 6 d. Noriūnuose (Kupiškio rajonas) įvyko baigiamoji projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ konferencija „Kelias į vaiko sėkmę“. Joje pristatyti projekto sėkmingi pasiekimai, aptarti iššūkiai ir pasidalinta įžvalgomis apie projekto mokyklų bendruomenių ir individualius mokinių pasiektus pokyčius bei pristatytas projekto leidinys „Kelių į vaiko sėkmę beieškant“.

Neapsiribota tik plenarine ir moksline dalimis – visi renginio dalyviai buvo pakviesti aktyviau įsitraukti ir iš arčiau susipažinti su metodais, kurie buvo taikyti visose projekte dalyvavusiose 5 mokyklose bei sužinoti, kokie pokyčiai įvyko mokyklose, klasėse, kaip pagerėjo mokinių pasiekimai.

Pasak projekto vadovės Ievos Mizgeraitės-Mažulės, pagrindinis laimėjimas yra tas, kad mokinių akademiniai pasiekimai tapo visos rajono švietimo bendruomenės interese, pradedant nuo nacionalinio politikos formavimo ir baigiant mokinio lygmeniu. „Kupiškio rajono mastu pradėjo veikti aiški pagalbos mokiniui sistema, apimanti visas suinteresuotas šalis: švietimo ir mokslo ministerijos atstovus, savivaldybės kuratorius, mokyklų vadovus ir mokytojus. Supratimo ir glaudesnio bendradarbiavimo tarp įvairių švietimo atstovų rajono mastu atsiradimas davė pagrindą projekto veiklų ir idėjų tęstinumui.“- pabrėžė I. Mizgeraitė-Mažulė.

Projektas, kurio  tikslas – suteikti ekspertinę, metodinę ir kitą pagalbą mokykloms, kurių mokinių pasiekimai žemesni negu šalies vidurkis, 2015 m. pabaigoje inicijuotas Švietimo mainų paramos fondo bei Švietimo ir mokslo ministerijos. Iš 13 savivaldybių, kurios teikė paraiškas dalyvauti projekte „Iniciatyva savivaldybėms“, atrinkta Kupiškio rajono savivaldybė ir 5 rajono mokyklos: Subačiaus gimnazija, Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras, Skapiškio, Šepetos A. Adamkienės bei Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos. Mokyklas ir mokytojus viso projekto metu konsultavo, ieškojo tinkamiausių kiekvienai mokyklai bei mokytojui metodų, 3 švietimo srities ekspertai, pasižymintys aukšta lyderyste bei polinkiu į naujovių, kitokio požiūrio į mokymą švietime diegimą: Natalija Kaunickienė, dr. Tomas Lagūnavičius ir Vaidas Bacys.

Iniciatyva finansuota Švietimo mainų paramos fondo administruojamo „Euroguidance“ projekto lėšomis.

Naujienų kategorijos

Žymos