Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Sausio 7 d. finišuoja Sporto rėmimo fondo paraiškų priėmimas

2020-01-06

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad sausio 7-ąją baigiasi kvietimas teikti paraiškas Sporto rėmimo fondui ir gauti finansavimą sporto projektams 2020 m. Finansavimą galima gauti fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto renginiams organizuoti ir kvalifikacijai tobulinti, taip pat sporto inventoriui ir įrangai įsigyti. Tik paraiškos sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto projektams priimamos iki kovo 2 d. – šiuos projektus administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Vyriausybei pakeitus Sporto rėmimo fondo tvarką, 2020 m. pasikeitė fondo lėšų paskirstymo proporcijos. Fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, skiriama 40 proc., sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 20 proc., sporto renginiams organizuoti – 15 proc., kvalifikacijai tobulinti – 5 proc., esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 20 proc.

10 proc. nuo visų proporcijų dalies skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams.

Projektus vertins dviem etapais atrinkti vertintojai, turintys universitetinį išsilavinimą, vertinamos srities kvalifikaciją arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vertinamoje srityje. Vertintojams taip pat galioja ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, ir kiti Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti kriterijai, ir nešališkumo principas: vertintojai ne mažiau kaip metus turi būti neturėję darbo santykių, giminystės ar kitokių ryšių su pareiškėju, pateikusiu projektą.

Sporto projektams, apimantiems tęstines sporto veiklas, vertinant bus skiriami papildomi balai. Tai aktualu projektams, apimantiems tęstines sporto veiklas, pvz., tokias, kaip „Snaigės žygiai“, jaunučių sporto žaidynės.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių sporto krypčių sporto projektams, kuriuos administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, numatoma skirti 13,5 mln. eurų. Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) administruojamai sričiai – esamų sporto bazių plėtra, remontas ir priežiūra – 3,4 mln. eurų. 2020 metais Sporto rėmimo fondo biudžetas yra 4 mln. Eur didesnis nei 2019 metais.

Paraiškos iki sausio 7 dienos teikiamos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir iki kovo 2 dienos Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėse paskelbta tvarka.

Visa informacija apie seminarus-mokymus, registraciją, konsultantus ir kt. paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/sporto-remimo-fondas,

Švietimo mainų paramos fondo https://old.smpf.lt/lt/administruojamos-programos/sporto-programos/,

CPVA https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k28 interneto svetainėse.

 

Parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1233

El. paštas info@smm.lt

Naujienų kategorijos

Žymos