Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Sausio 13-osios viktorina

Kolega,

ar žinai, kodėl mes esame laisvi?

Pasitikrink istorijos žinias ir atsakyk į šiuos 13 klausimų apie 1991-ųjų metų sausio 13-ąją.

Kiekvienas klausimas turi keturis atsakymo variantus, tačiau teisingas – tiktai vienas. Kuris?

Teisingus atsakymus sužinosi nuspaudus nuorodą, kuri atsiras pateikus savo atsakymus! NEPRALEISK JOS!

1991 m. sausio 12 d. 22 val. karinės technikos kolona pajudėjo iš X link TV bokšto, Seimo ir Lietuvos radijo ir televizijos būstinės. Kur yra X?(Required)
Penktadienio vakarą krašto apsaugos ministras prisaikdino Seime buvusius savanorius, susirinkusius ginti Aukščiausiosios Tarybos. Kas buvo šis ministras?(Required)
11c klasės mokinio Edvino tėvelis S. Rajuncas prisimena: „Sausio 12 d. mums paskambino dziudo treneris Romualdas Pocius ir paprašė surinkti sportininkų grupę, galinčią vykti į Vilnių saugoti Aukščiausiosios Tarybos. Greitai sukvietėme žmones, priklausiusius dziudo „X“ rinktinei, ir nedelsdami išvykome". Kaip vadinosi ši dziudo rinktinė?(Required)
„Ginkluotas kumštis virš mūsų galvų pasirengęs smogti bet kurią dieną, o gal ir minutę“! Kas ištarė šią frazę 1991-ųjų sausio 13-osios naktį?(Required)
Koks Lietuvos politikas 1991 metų sausio 13-ąją per savotišką netikėtumą ir susiklosčiusias aplinkybes tapo jauniausiu premjeru Europoje?(Required)
1991 m. pradžioje pasaulyje vyko ir kitas politinįs įvykis, į kurį tuo metu buvo nukreiptos pasaulio visuomenės akys. Šiuo įvykiu ir susiklosčiusia situacija sovietų armija tuomet ir pasinaudo įsiveržiant į Lietuvą. Koks tai įvykis?(Required)
Koks žymus Lietuvos architektas 1991-ųjų metų sausio įvykių metu dirbo LTV direktoriumi?(Required)
Kas buvo paskutinis tiesioginiame LRT eteryje kalbėjęs asmuo prieš sovietų armijai užgrobiant televiziją ir nutraukiant transliaciją?(Required)
Naktį iš sausio 12 į sausio 13 sovietų kariuomenei užėmus Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą Lietuvos televizijos transliacijos buvo perduodamos iš nedidelės radijo ir televizijos retransliacijos stoties. Kurioje Lietuvos vietovėje buvo ši stotis?(Required)
Kiek laiko buvo užgrobtas Lietuvos radijas ir televizija?(Required)
Kuriose Vilniaus kapinėse yra palaidoti net dešimt iš keturiolikos sausio 13- osios aukų?(Required)
Kuri garsi Lietuvos lengvaatletė sausio 13 d. švenčia savo gimtadienį?(Required)
Šią savaitę Vilniuje įvyko Sergejaus Loznicos dokumentinio filmo premjera. Koks praeityje garsus politikas minimas filmo pavadinime?