Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Romuvos progimnazijoje – „Kaimyninė patirtis ugdant(is) kultūrines, kalbines bei bendrąsias kompetencijas“

2015-11-03

Šiaurės Ministrų Taryba skyrė dotaciją tarptautinio klasių mainų projekto „Kaimyninė patirtis ugdant(is) kultūrines, kalbines bei bendrąsias kompetencijas“ pagal „Nordplus Junior“ 2015 m. programą įgyvendinimui tarp dviejų mokyklų: Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ir Uatvijos Stalbės vidurinės mokyklos.

Dvidešimt Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos septintų klasių mokinių vyko į kaimyninę Latvijos šalį pasisemti patirties bei pasidalyti savąja. Tam muzikos mokytoja Irma Rimkevičienė ir šokių mokytoja Ilona Ukavičienė juos mokė lietuvių liaudies dainų ir šokių. Dailės mokytoja Rasa Čepulienė vadovavo molinių suvenyrų gamybai. Istorijos mokytoja Diana Norkaitienė priminė mokiniams apie baltų gentis – mūsų ir kaimynų latvių šaknis. IT mokytoja Rita Nemanienė padėjo dalyviams kurti projekto logo ir interneto svetainę. Mokinius į kaimyninę šalį lydėjo projekto vadovė anglų kalbos mokytoja Gitana Petrušienė ir dorinio ugdymo mokytoja Violeta Višniauskienė.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinių „Stalbės“ vidurinės mokyklos aktų salėje jau laukė šios mokyklos mokiniai ir mokytojai. Mokiniai skubėjo į kalbos pamokas, kuriose filmavo ir rengė video pagal latviškus eilėraščius. Šokių mokytoja klasių mainų projekto dalyvius išmokė šokti Kreicburgo polkos žingsnelių. Paskui pasidaliję į tris grupes mokiniai dalyvavo netradicinėje istorijos pamokoje, kurioje iš sausų nendrių kūrė baltų genties pastogę, siuvo drabužius ir iš molio lipdė baltų genties indus. Vėliau prasidėjo labiausiai patikusio klasių mainų projekto logotipo rinkimai. Paskui pasiskirstę į dvi grupes mokiniai atliko praktines-kūrybines matematikos, geografijos ir biologijos užduotis, kūrė „Draugystės gėlės“ instaliacijas.

 

Autorius: Laima Trumpytė, Šiaulių naujienos, 2015 10 23, psl. 8 

Naujienų kategorijos

Žymos