Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Registracija į susitikimą-diskusiją apie užsienio studentų atvykimo į Lietuvą aspektus

„Study in LT“ projektas, reaguodamas į aukštųjų mokyklų susirūpinimą dėl užsienio studentų sklandaus atvykimo studijuoti Lietuvoje, migracijos klausimų pandemijos akivaizdoje, prisiima iniciatoriaus vaidmenį ir organizuoja susitikimą-diskusiją su už studentų migraciją atsakingais valstybinių institucijų atstovais. Diskutuosime apie esamą situaciją, planus bei galimą institucijų bendradarbiavimą sklandžiam užsienio studentų atvykimui į Lietuvą.

Kviečiame aukštųjų mokyklų atstovus dalyvauti susitikime. Taip pat į susitikimą kviečiame atstovus iš LRV, ŠMSM, URM Konsulinio departamento (patvirtino dalyvavimą), Migracijos departamento prie VRM ir VRM Migracijos politikos grupės.

Renginio metu bus aptarti Lietuvos Universitetų Rektorių konferencijos iškelti klausimai. Su jais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Susitikimas vyks liepos 15 d. 14 val. Švietimo mainų paramos fondo patalpose, adresu Rožių al. 2, Vilnius. Planuojame 2-3 val. trukmės susitikimą.

Fondo patalpose galime priimti ribotą skaičių žmonių, todėl prašome dalyvauti po vieną asmenį iš institucijos. Tikimės, kad institucijos atstovas bus susipažinęs su problematika ir nusiteikęs aktyviai diskutuoti. Po renginio pagrindiniai diskusijos aspektai bus paviešinti „Study in LT“ tarptautinių ryšių koordinatorių „Facebook“ grupėje.

Dalyvausiančių susitikime prašome registruotis iki liepos 14 d. 12 val. Atsižvelgiant į esamą situaciją dėl COVID-19 viruso, pasiliekame teisę reguliuoti susitikimo dalyvių skaičių ir stabdyti registraciją.

 

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

 

Teikdami asmens duomenis, t.y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:

 

  • tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
  • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu duomenu.apsauga@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu duomenu.apsauga@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;
  • savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.