Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Registracija į Education Abroad parodą

Kviečiame dalyvauti Education Abroad virtualioje parodoje, kuri įvyks kovo 2-3 dienomis. Renginys yra skirtas būsimiems studentams iš Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos, Kazachstano ir Kirgizijos. Paroda vyks webinarų formatu.
Daugiau informacijos apie parodą galite rasti čia: https://online.edu-abroad.com.ua/forexhibitors/

Study in LT projektas apmoka aukštųjų mokyklų dalyvavimą šiame renginyje.

Registracija vyksta iki vasario 3 d. 13 val.

Dėmesio! Prašome atsakingai priimti sprendimą dėl dalyvavimo parodoje. Pasibaigus registracijos laikotarpiui, kiekviena aukštoji mokykla gaus pasirašymui oficialų susitarimą, kuris užtikrins universiteto arba kolegijos dalyvavimą renginyje. Jeigu po susitarimo pasirašymo aukštoji mokykla nuspręs nedalyvauti parodoje, ji privalės kompensuoti mums dėl šio sprendimo patirtus nuostolius (pvz., dalyvavimo mokestį).

 

Sorry. This form is no longer available.

 

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

 

Teikdami asmens duomenis, t.y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:

 

  • tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
  • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu duomenu.apsauga@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu duomenu.apsauga@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;
  • savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.