Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Projektas Nr.22

 1. Projekto pavadinimas: Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą
 2. Programa/projektas: Mokymosi visą gyvenimą programa
 3. Projektą koordinavusi institucija:  Ignalinos rajono savivaldybės administracija
 4. Projekto koordinatorius: Rita Gasiukevičienė
 5. Bendra informacija apie projektą. Projekto idėja – į skaitymą pažvelgti kitaip, derinant skaitymą su kūrybiškumo ugdymu ir informacinių technologijų naudojimu. Šiais laikais visi vaikai ir jaunuoliai tiesiog gyvena kompiuteriuose ar išmaniuosiuose telefonuose, todėl prisitaikėme prie jų pomėgių: skaitymo skatinimui ir kūrybiškumo ugdymui abiejose šalyse naudojome ne tik tradicinius, laiko jau patikrintus, bet ir visai naujus metodus, kitaip pažvelgėme į visiems žinomus dalykus. Įgyvendindami kitus projekto tikslus, skatinome partnerystę tarp Ignalinos (Lietuva) ir Biureno (Vokietija), mokėmės užsienio kalbų, skatinome tarpkultūrinį ir tarpinstitucinį mokymąsi ir bendradarbiavimą, įvairiais būdais gerinome mokinių skaitymo įgūdžius, vykdėme tarpkultūrinius mainus – o visa tai neįmanoma be skaitmeninio raštingumo.
 1. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Pradedant pirmuoju projekto žingsniu – logotipo sukūrimu, daugelį veiklų glaudžiai siejome su projekto dalyvių – mokinių ir suaugusiųjų – skaitmeninio raštingumo ugdymu. Novatoriškiausias dalykas projekte – interaktyvios istorijos. Tai kitokia, kompiuteriu skaitoma knyga, kai knygos turinį gali pasirinkti pats iš kelių siūlomų variantų. Gali skaityti kelis kartus ir kiekvieną kartą vis kitokią istoriją, kurios tik pradžia ir pabaiga ta pati. Smagu ir kurti, ir skaityti. Išleidome interaktyvių istorijų kompaktinį diską. Formavome skaitmeninės leidybos įgūdžius. Išleidome trikalbę knyga „Kūrybos žiedai“. Vaikų sukurtas istorijas, piešinius, keramikos dirbinius reikėjo paruošti leidybai (skanuoti, fotografuoti, rinkti tekstą, redaguoti, …). Viską projekto dalyviai atliko patys, spaustuvei pateikėme jau galutinį variantą. Analogiškai parengėme kitą stambų leidinį – dvikalbius plakatus „Langų eilėraščiai“. Sudarėme abiejų šalių plakatų katalogą „Fensterbilder“. Projekto lankstinuką apie partnerius, lankstinuką „Skaitymo nauda“, projekto kalendorių (panaudojome skaitymo skatinimo fotografijų konkurso „Žavūs skaitymo ženklai“ dalyvių nuotraukas) ne tik maketavo, bet ir spausdino patys projekto dalyviai.
  Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai tobulėjo atliekant tyrimus, apdorojant ir analizuojant projekto dalyvių užpildytas anketas, rengiant pristatymus, pranešimus renginiams, vykdant projekto sklaidą, bendraujant su partneriais. Surengėme tarptautinę vaizdo konferenciją. Konkursų „Sukurk reklamą knygai“, „Žavūs skaitymo ženklai“ dalyviai darbus pateikė internetu, jame vyko ir balsavimas. Projektas išsiskyrė dalyvių aktyvumu ir masiškumu: į veiklas įsitraukė visos savivaldybės mokyklos, dalyvavo kiekvienas mokinys.
   
 2. Projekto rezultatai.
 • Sukurtos interaktyvios istorijos, parengta metodinė medžiaga, išleistas interaktyvių istorijų kompaktinis diskas.
 • Organizuotas konkursas ir išleista trikalbė vaikų ir jaunimo kūrybos rinktinė „Kūrybos žiedai“, kurią sudarė, iliustravo, parengė leidybai patys projekto dalyviai. Rinktinė pristatyta Vilniaus knygų mugėje.
 • Organizuoti skaitymo skatinimo konkursai „Su knyga per pasaulį“, „Žavūs skaitymo ženklai“ (skaitmeninė fotografija), „Sukurk reklamą knygai“ (skaitmeniniai filmukai).
 • Organizuotas konkursas „Langų eilėraščiai“, sukurti ir išleisti plakatai, jų parodos organizuotos Vilniuje, Ignalinoje, Rygoje, Palangoje, Biurene.
 • Vaikams ir moksleiviams organizuota 10 susitikimų su rašytojais, 26 skaitymo skatinimo popietės. Rajono moksleiviai stebėjo 3 teatralizuotus rašytojų kūrybos pristatymus. Dvejus metus vyko būreliai vaikams „Iliustruojame knygas“, „Lipdome knygų herojus“, žurnalistų būrelis. Surengta knygų iliustracijų paroda. Išleisti projekto lankstinukai. Vyko 3 seminarai ir paskaita skaitymo pedagogams ir tėvams, anglų kalbos kursai. Organizuoti 34 mobilumai. Atlikti skaitymo įpročių tyrimai. Išbandytos skaitymo skatinimo metodikos aprašytos ir pristatytos rajono dalykų mokytojų, bibliotekininkų metodiniuose susirinkimuose, mokyklų vadovų pasitarimuose. Visa tai irgi siejosi su skaitmeninio raštingumo ugdymu, nes apie visas projekto veiklas nuolat informavome internete.
 • Interaktyvios istorijos, knyga „Kūrybos žiedai“, plakatai „Langų eilėraščiai“, įvairių renginių (seminarų, konkursų ir kt.) medžiaga ir aprašymai yra internete ir šiuo metu.
 • Projekto metu atlikti tyrimai, įvertinti projekto rezultatai ir iki šiol vykstantis veiklų tęstinumas rodo projekto naudą ir reikalingumą.

 

 1. Projekto sklaida.  Projekto interneto puslapyje http://www.ignalina.lt/go.php/lit/Daugiau-apie-projekto-igyvendinima/3422  ir dabar galima rasti nuorodas į daugelį projektą viešinančių straipsnių internete (iš viso tokių straipsnių buvo virš 130). Skirtingų interneto svetainių, kuriose publikuoti straipsniai apie projektą, buvo virš 20. Buvo išleisti lankstinukai, publikuoti pranešimai s vietiniuose laikraščiuose „Nauja vaga“ ir „Mūsų Ignalina“, vietinėje partnerių Vokietijoje spaudoje, taip pat apskrities laikraščiuose, šalies leidinyje „Savivaldybių žinios“), parengti TV „Ignalinos kabelinė televizija“ reportažai www.ignet.lt, įvairios projekto viešinimo priemonės, išleisti plakatai „Langų eilėraščiai“, knyga „Kūrybos žiedai“ (kuri pasiekė kiekvienos šalies savivaldybės biblioteką). Projekto rezultatai buvo pristatyti 2015 m. vasario mėn. tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje vykusiame renginyje (pristatyme dalyvavo apie 400 asmenų), tarptautinėse bibliotekininkų konferencijose Palangoje ir Rygoje (Latvija) ir, žinoma, įvairiuose projekto renginiuose Ignalinoje ir Biurene (Vokietija).

  Sklaida vyko ir projektui pasibaigus. Išsamus straipsnis apie įvairias skaitymo skatinimo metodikas „Ignalinoje išbandyti nauji skaitymo skatinimo būdai“ publikuotas informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ priede „Švietimo panorama“ (2015 m. Nr. 11), kuris pasiekia kiekvieną šalies mokyklą. Manome, kad projekto sklaida tinkamai pasitarnavo aktyviam dalijimuisi projekto idėjomis ir rezultatais.

 

 1. Projekto tęstinumas. Projekto metu parengtomis metodinėmis rekomendacijomis kaip skatinti vaikų skaitymą lietuvių ir užsienio kalbų, dailės, informacinių technologijų pamokose, būreliuose, konkursuose, naudojamasi ir dabarProjekto tęstinumas vyksta ir bendradarbiaujant su partneriais.  Projektas tarp Ignalinos ir Biureno – jau antrasis (pirmasis – „Gebėjimų saugiai naudotis masinėmis informacijos priemonėmis ugdymas“ – vyko 2009–2011 metais, buvo gilinamos IKT žinios, mokomasi skaitmeninio raštingumo – taigi tam tikra prasme vėl paskubėjome…). Planuojame rengti dar vieną projektą.
  Projekto tęstinumas vyksta ir ta prasme, kad plačiai naudojamasi projekto metu įgyta patirtimi – padaugėjo rajono mokyklų, kitų įstaigų, dalyvaujančių tarptautiniuose projektuose. Skaitymo skatinimo patirtimi domisi kitų šalies savivaldybių mokyklos, bibliotekos. O kokybiškas bendravimas su partneriais gali vykti tik turint reikiamus skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
   
 2. Nuorodos į projekto rezultatus: http://www.ignalina.lt/go.php/lit/Daugiau-apie-projekto-igyvendinima/34
  Iš čia galima atsisiųsti projekto metu išleistos knygos „Kūrybos žiedai“, lankstinukų, plakatų „Langų eilėraščiai“ skaitmeninius variantus, interaktyvias istorijas, pasiskaityti apie vykusius projekto renginius: skaitymo popietes, kursus, seminarus, susitikimus su rašytojais, konkursus ir kitas veiklas, tokiu būdu pasisemiant projektų įgyvendinimo patirties (nurodytame puslapyje yra virš 200 nuorodų į internetinius produktus ir projekto veiklas).

  Šiuo metu tvarkoma savivaldybės interneto svetainė (ir jos vidinės nuorodos), todėl, jei nuoroda neatsiverstų, svetainės www.ignalina.lt  kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkite „ŠVIETIMAS“, tada atsivertusiame puslapyje pasirinkite „Projektai. Programos“ ir paspauskite po trumpo šio projekto aprašymo esančią nuorodą „Daugiau apie projekto įgyvendinimą“. Arba tiesiog paieškokite Google, įvedę tikslų  projekto pavadinimą.