Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Thematic Network Work-based learning (NetWBL)“

Projekto pavadinimas:

„Thematic Network Work-based learning (NetWBL)“

Projekto numeris:

384349-LLP-1-2013-1-DE-KA4-KA4NATN

Projekto trukmė:

36 mėnesiai. 2013 m. rugsėjo 01 d. − 2016 m. rugpjūčio 31 d,

Projekte dalyvaujančios šalys:

Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Vengrija, Vokietija.

Projekto tikslai:

Gerinti mokymąsi darbo vietoje (angl. k. Work-based learning) profesiniame mokyme ir aukštajame moksle, ypatingai mokymąsi pameistrystės būdu.

Projekto rezultatai:

  • Bendras europinis mokymosi darbo vietoje įgyvendinimo švietimo sistemoje supratimas;
  • Geresnis bendradarbiavimas tarp projektų atstovų ir projektų rezultatų naudotojų skirtinguose sektoriuose;
  • Parengta informacija apie projektų, skirtų mokymuisi darbo vietoje, gerąją patirtį naudojant europines duomenų bazes;
  • Platesnė Mokymosi visą gyvenimą programos projektų rezultatų, skirtų mokymuisi darbo vietoje, sklaida;
  • Parengtas priemonių rinkinys, skirtas mokymosi darbo vietoje įgyvendinimui, remiantis ankstesnių projektų rezultatais;
  • Didesnis projektų paraiškų, skirtų mokymuisi darbo vietoje, skaičius.

Projekto tarptautinės konferencijos:

Kviečiame apsilankyti ir naudoti mokymuisi darbo vietoje skirtas priemones TOOLKIT: www.wbl-toolkit.eu!

Projekto puslapis

http://www.net-wbl.eu/