Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„TAPK“

Projekto pavadinimas:

„TAPK“ – „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“

Projekto tikslas:

Plėtoti savivaldybėse pilietinio ir tautinio ugdymo pavienių iniciatyvų ir vaikų socializacijos ir užimtumo veiklas, ugdyti kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų teikimui reikalingus gebėjimus.

Projekto trukmė:

I etapas: 2010 liepa – 2012 balandis
II etapas: 2012 gegužė – 2012 gruodis
III etapas: 2013 sausis – 2013 spalis
IV etapas 2013 lapkritis – 2015 rugpjūtis

Projekto aprašymas:

2010 − 2013 metais projekto „TAPK“ metu įvykdytos veiklos:

 •  visoje Lietuvoje įgyvendintos neformaliojo vaikų švietimo programos;
 •  į vaikų vasaros poilsio stacionarių stovyklų veiklas integruotos neformaliojo švietimo programos;
 •  įgyvendintos 4 skirtingų temų pilietinio ir tautinio ugdymo nacionalinės programos;
 •  pravesti neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (mokytojų) mokymai ir mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymai.

2010 − 2013 metų projekto „TAPK“ rezultatai:

 • Neformaliojo švietimo, pilietinio ir tautinio ugdymo programose bei vasaros stovyklose dalyvavo 44 334 vaikai;
 • Apmokyti 304 neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai (mokytojai) ir 80 mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių;
 • Taikant neformaliojo ugdymo metodus, neformaliojo švietimo programos įgyvendinto 58 Lietuvos savivaldybėse;
 • Stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose įgyvendintos 48 neformaliojo švietimo programos;
 • Įgyvendinta 11 neformaliojo švietimo programų, 8 edukacinės programos ir 2 edukacinės programos vaikams su negalia;
 • Įgyvendintos 6 pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programos;
 • Papildomai buvo įgyvendintos vasaros edukacinės programos ir edukacinės programos soc. rizikos gr. vaikams bei vaikams su negalia.

Planuojama, kad stovyklų įgyvendinamose programose 2014 m. dalyvaus 3500 vaikų, iš kurių 350 socialiai remtini. 2015 m. – 2065 vaikai, iš kurių 206 socialiai remtini. Kadangi naujame projekto „TAPK“ etape didelis dėmesys skiriamas neįgaliųjų ugdymui, planuojama, jog edukacinėse programose dalyvaus 700 neįgalių vaikų.

Vykdytojai:

Veiklą vykdo juridiniai asmenys, turintys teisę užsiimti vaikų neformaliojo švietimo veikla.

Finansavimas:

Programų įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto veikloms įgyvendinti 2010 – 2012 m. buvo skirta 10.110.485 litai. 2012 m. antrajam projekto etapui –  1 mln. litų, 2013 m. trečiajam – 1 mln. litų.  Ketvirtajam projekto etapui skirta dar 2 mln. Lt. Bendras projekto biudžetas – 14.110.485 Lt.

Projekto sutartis:

Projekto tinklapis:

Http://www.tapk.lt