Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra

Projekto pavadinimas

„Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“

Projekto trukmė

Pradžia – 2018 m. gegužės 31 d.

Pabaiga – 2021 m. gegužės 31 d.

Projekto tikslas

Didinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumą ir jos dalyvių tarptautinį judumą.

Projekto aprašymas

Projekto metu bus organizuojamos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į užsienį bei užsienio ekspertų vizitai į Lietuvą. Šių priemonių dėka bus padidintas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumas ir jos dalyvių tarptautinis mobilumas. Projekto dalyviai patobulins profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų profesines kompetencijas, kas sudarys prielaidas mokymo kokybei gerinti; praplės sąlygas ir paskatas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų mokymuisi visą gyvenimą. Už mobilumo veiklų organizavimą atsakingi projekto partneriai Tęstinio mokymo centrų asociacija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

Švietimo mainų paramos fondas atsakingas už vieno iš projekto uždavinių – Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo strategijos bei priemonių plano parengimo įgyvendinimą. Sudarius sutartį su „Smart Continent LT“ buvo analizuojama Lietuvos bei užsienio šalių Airijos, Danijos, Suomijos bei Austrijos tarptautiškumo patirtis, atlikti interviu su Lietuvos bei užsienio profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo atstovais, organizuotos grupinės diskusijos, kuriose diskutuota dėl rekomendacijų ir siūlymų, siekiant didinti Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumą. Strategijos projektas turėtų tapti pagrindu nacionaliniams profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros dokumentams rengti.

Susipažinti su rezultatu – parengtu Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros strategijos projektu galima paspaudus šią nuorodą.

Vykdytojai

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto partneriai: Švietimo mainų paramos fondasTęstinio mokymo centrų asociacijaLietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

Finansavimas

Projektas bendrai finansuojamas iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto numeris 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001.

Projekto tinklapis

Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra