Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Nacionalinių duomenų bazių kūrimas/tobulinimas“

Projekto pavadinimas

Databases on Learning opportunities to be connected to Ploteus (lt. Nacionalinių duomenų bazių kūrimas/tobulinimas siekiant užtikrinti ryšį su Ploteus portal).

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2014 m. birželio 01 d.

Veiklos pabaiga: 2016 m. gegužės 31 d.

Projekto partneriai

  • Švietimo ir mokslo ministerija
  • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
  • Švietimo informacinių technologijų centras

Projekto tikslai

Padidinti informacijos pateiktos AIKOS sistemoje kokybę ir patrauklumą galutiniam vartotojui.

Planuojami rezultatai

  • AIKOS ir PLOTEUS portalų vartotojų poreikių tyrimo rezultatai ir apibendrinimas;
  • Parengta mokymų apie informacijos teikimo reikalavimus IT portaluose apie mokymosi galimybes medžiaga;
  • Suorganizuoti 5 renginiai ir apmokyta 342 atstovų, kurie atsakingi už informacijos pateikimą apie mokymosi galimybes AIKOS portale;
  • Atlikta vienuolika AIKOS sistemos patobulinimų, kad atsirastų trūkstama, kokybiškesne ir tikslesnė informacija PLOTEUS portale apie mokymosi galimybes.
  • Sukurti 4 informaciniai gidai apie AIKOS ir PLOTEUS panaudojimo ir paieškos galimybes.
  • Informacija apie AIKOS ir PLOTEUS buvo paskleista 300.000 socialinių tinklų vartotojų.

Projekto svetainė