Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“

Projekto pavadinimas

„Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ (angl. – Development of student-centred learning, teaching and assessment within Bologna learning network (LOAF))

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2016 11 01

Veiklos pabaiga: 2018 10 31

Projekto tikslai

Šiuo projektu siekiama padėti Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms sklandžiau pereiti prie studijų pasiekimų vertinimo pagal pasiekimų lygmenis bei vykdyti Europos aukštojo mokslo erdvės reformas.

Projekto partneriai

LR švietimo ir mokslo ministerija

Pagrindiniai projekto uždaviniai

  • Atnaujinti ir (ar) sukurti nacionalinę studijų pasiekimų vertinimų sistemą atsižvelgiant į pasiekimų lygmenis;
  • Suburti AM konsultantų tinklą nacionalinių ir tarptautinių patirčių pasidalijimui;
  • Parengti vadovą aukštosioms mokykloms, kuris padėtų įgyvendinti naują studentų pasiekimų vertinimo sistemą;
  • Skleisti informaciją bei teikti konsultacijas atitinkama tematika tikslinėms projekto grupėms.

Paraiškos teikėjas

LR švietimo ir mokslo ministerija

Projekto rezultatai

Užsienio šalių vertinimo sistemų analizė 

Priedai

Rekomendacijų sąvadas