Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Rekomendacijos

Šios rekomendacijos yra skirtos Lietuvos aukštojo mokslo politikos formuotojams ir aukštojo mokslo bendruomenei, atsakingiems už Lietuvos aukštojo mokslo plėtrą. Jas suformulavo Europos aukštojo mokslo erdvės (toliau EAME) ekspertai, dalyvaujantys Bolonijos proceso nuostatų stebėsenoje ir sklaidoje Lietuvoje. Jos sutelktos į tuos Lietuvos aukštojo mokslo raidos aspektus, kuriuose ekspertai mato tam tikrą atotrūkį tarp Europos aukštojo mokslo erdvės politikos tendencijų, išreikštų EAME ilgalaikiuose strateginiuose dokumentuose ir EAME aukštojo mokslo ministrų Jerevano konferencijoje (2015).