Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Europos aukštojo mokslo erdvė studentams (HE2STU)“

Projekto pavadinimas

„EHEA to the Student: Internal Quality and Recognition, Governance and Management, Internationalisation of Study Programmes, and Social Dimension“

„EHEA (Europos aukštojo mokslo erdvė) studentams: vidinė kokybė ir pripažinimas, valdymas ir vadyba, studijų programų tarptautiškumo didinimas ir socialinė dimensija“

Projekto trukmė

2014 m. lapkričio 01 d. − 2016 m. balandžio 30 d.

Projekto atsiradimo priežastys

Informaciją apie projekto priešistore laikomą Bolonijos procesą rasite ČIA.

Ekspertų vertinimu, vienas didžiausių iššūkių įgyvendinant „EHEA“ reformas Lietuvoje buvo sąsaja tarp politikos ir veiklų instituciniame lygmenyje. Nors teisinė bazė reformoms buvo kuriama ir išskirtos pagrindinės kryptys, vienu svarbiausių uždavinių išliko efektyvus reformų įgyvendinimas instituciniame lygmenyje: ir koncepciniu, ir kasdieninės edukacinės, administracinės ir vadybinės veiklos požiūriu.

Politinės darbotvarkės ir institucinių praktikų balansas visų pirma būvo orientuotas į rezultatą, kurio buvo siekiama tobulinant sistemas, arba, kitaip tariant, vartotoją, kuris naudojasi šiomis sistemomis. Todėl esminę svarbą įgyjo į studentą orientuotas požiūris, apimantis visą ciklą: nuo prieinamumo iki kvalifikacijų ir pripažinimo, įskaitant socialinę dimensiją, kokybės užtikrinimą, mobilumą, mokymąsi visą gyvenimą, ECTS kreditų naudojimą, tarptautinę dimensiją su jungtinėmis studijų programomis ir laipsniais, mokymosi rezultatus ir įsidarbinamumo rodiklius.

Į studentą orientuotas požiūris ne tik suteikė galimybę įvertinti, kaip institucijų lygmenyje įgyvendinami prioritetai, apibrėžti Bolonijos proceso dokumentuose ir nurodyti politinėje darbotvarkėje bei teisiniuose dokumentuose, bet ir leido nustatyti tebeegzistuojančius trūkumus ir iššūkius instituciniame lygmenyje. O svarbiausia – į studentą orientuotas požiūris suteikė pagrindą, konkrečią kryptį ir bendrą supratimą siekiant efektyviai susieti politiką ir praktiką: skatinant suinteresuotų pusių diskusijas, teikiant paramą, konsultacijas ir rekomendacijas politinės darbotvarkės įgyvendinimui ir suteikiant platformą mokymuisi bendradarbiaujant ir dalijimuisi gerąja patirtimi Europos Sąjungos siūlomų priemonių taikymo srityje. Svarbiausios į studentą orientuoto požiūrio potemės: tarptautiškumo dimensija ir studijų programų kokybė, įskaitant jungtinių studijų programų mobilumo langus ir studijų programas užsienio kalbomis; pripažinimas ir kokybė, įskaitant ECTS, kreditų mobilumą ir ankstesnio mokymosi pripažinimą bei akreditavimą; socialinė dimensija; valdymas aukštajame moksle, įskaitant vadybą ir vidinę kokybę.

Projekto partneriai

LR švietimo ir mokslo ministerija

Projekto tikslai

Projekto tikslas – įgyvendinti „EHEA“ reformas.

Pagrindinė tema įgyvendinant projektą – į studentą orientuotas požiūris, kuris ne tik suteikė galimybę įvertinti, kaip institucijų lygmenyje įgyvendinami prioritetai, apibrėžti Bolonijos proceso dokumentuose ir nurodyti politinėje darbotvarkėje bei teisiniuose dokumentuose, bet ir leido nustatyti tebeegzistuojančius trūkumus ir iššūkius instituciniame lygmenyje.

Prioritetinės potemės: tarptautiškumo dimensija ir studijų programų kokybė, įskaitant jungtinių studijų programų mobilumo langus ir studijų programas užsienio kalbomis; pripažinimas ir kokybė, apimant ECTS, kreditų mobilumą ir ankstesnio mokymosi pripažinimą bei akreditavimą; socialinė dimensija; valdymas aukštajame moksle:vadyba ir vidinė kokybė.

Projekto uždaviniai:

 • Įvertinti pažangą Lietuvos institucijose įgyvendinant Bolonijos proceso ir „EHEA“ reformas.
 • Sustiprinti sąsajas tarp politinio ir praktinio lygmens įgyvendinant „EHEA“ reformas
 • Suteikti platformą „EHEA“ ekspertų mokymuisi bendradarbiaujant ir dalijimuisi gerąja patirtimi Europos Sąjungos siūlomų priemonių taikymo srityje
 • Teikti ekspertines konsultacijas „EHEA“ reformų  įgyvendinimo klausimais aukštojo mokslo institucijoms ir politikams, orientuojantis į Projekto pagrindinę temą ir potemes.
 • Skleisti informaciją apie naujausias Bolonijos proceso tendencijas Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, politikams ir suinteresuotoms pusėms.

Projekto rezultatai

 • Atliktas tyrimas, kaip „EHEA“ reformos įgyvendinamos instituciniame lygmenyje
 • Parengtos rekomendacijos „EHEA“ reformų įgyvendinimui, orientuojantis į Projekto prioritetines potemes.
 • Suorganizuoti seminarai ir konferencija apie „EHEA“ reformų įgyvendinimą.
 • Suteiktos ekspertinės konsultacijos „EHEA“ reformų įgyvendinimo klausimais.
 • Užtikrinta platforma „EHEA“ ekspertų mokymuisi bendradarbiaujant ir dalijimuisi gerąja patirtimi Europos Sąjungos siūlomų priemonių taikymo srityje.
 • Įgyvendintos sklaidos priemonės tikslinėms grupėms: aukštojo mokslo institucijų atstovams, politikams, suinteresuotoms pusėms.

EK informacija apie Bolonijos procesą ir Europos aukštojo mokslo erdvę

http://www.ehea.info/