Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Europass“

Projekto pavadinimas

„Europass“

Projekto trukmė

Tęstinis projektas.

Veiklos pradžia: 2018 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2021 m. kovo 31 d.

Projekto tikslai

Skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse. Skatinti darbdavius naudoti jiems sukurtas priemones.

Pagrindinės Europass projekto Lietuvoje veiklos yra šios:

 • vykdyti sklaidos veiklą, teikti informaciją apie Europass dokumentų gavimą, prieinamumą;
 • konsultuoti Europass CV ir Europass kalbų paso dokumentų pildymo klausimais;
 • koordinuoti Europass mobilumo dokumento išdavimą;
 • bendradarbiauti su suinteresuotomis organizacijoms.

Projekto aprašymas

„Europass“ dokumentai – tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

„Europass“ sudaro penki dokumentai:

 • „Europass“ CV (gyvenimo aprašymas);
 • „Europass“ kalbų pasas  (kalbų mokėjimo įsivertinimas);
 • „Europass“ mobilumo dokumentas  – įgytą tarptautinę patirtį mokantis, studijuojant, stažuojantis ar atliekant praktiką liudijantis dokumentas;
 • „Europass“ diplomo priedėlis  – aukštųjų mokyklų išduodamas priedas prie diplomo, kuriame lietuvių ir anglų kalbomis surašyti studijuoti dalykai, kreditų skaičius ir gauti balai;
 • „Europass“ pažymėjimo priedėlis  – dokumentas, kuriuo papildomas profesinio mokymo pažymėjimas ir paaiškinama, kokią profesiją žmogus yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti.

„Europass“ priemonės darbdaviams „Europass CV Select“ ir „Europass CV Connect“ – tai nemokamos priemonės, kurios palengvina naujų darbuotojų atranką ir CV duomenų apdorojimą.

Pasiekti rezultatai

 • Išaugo „Europass“ CV unikalių vartotojų skaičius.
 • Buvo patobulintos jaunų žmonių žinios apie CV pildymą bei darbo pokalbių ypatybes – su 4 „Europass“ konsultantų pagalba buvo suorganizuota 201 individuali CV konsultacija/darbo pokalbio simuliacija bei 46 virtualios konsultacijos mokinių grupėms. Iš viso konsultacijose dalyvavo apie 1300 jaunų žmonių.
 • Kartu su „Europass“ lektore Rasa Jusionyte buvo suorganizuota 14 vizitų į mokyklas, jų metu dalyvavo apie 1500 mokinių. Rasa dalinosi savo patirtimis karjeros kelyje bei supažindino mokinius su „Europass“ CV.
 • Įgyvendinta „Istorinių CV“ edukacinė iniciatyva – sukurti 18 istoriniai CV buvo patalpinti www.istoriniaiCV.lt. Vienas iš rezultatų – Lietuvos CV eksponuojamas Valstybės pažinimo centre.
 • Buvo sukurta 11 edukacinių vaizdo įrašų, pristatančių įvairias profesinio orientavimo temas bei skirtingas profesijas. Vaizdo įrašai patalpinti YouTube kanale „Karjeros kodas“.
 • Kartu su kitomis EK iniciatyvomis buvo parengtas „Mobilumo patarėjų“ infografikas bei 2000 užrašinių, kurios buvo išdalintos aukštųjų mokyklų studentams siekiant paprastai ir aiškiai pristatyti kiekvieno iš Europos Komisijos projektų ar iniciatyvų naudą prieš/per/po tarptautinio mobilumo.
 • Buvo suorganizuotos 2 konferencijos bei 3 virtualūs seminarai skirti kelti karjeros specialistų žinias CV pildymo ir kitais profesinio orientavimo klausimais.
 • Buvo suorganizuoti 2 seminarai žmogiškųjų išteklių specialistams
 • Projekto veiklos buvo viešinamos parodose „Studijos“, „Mokykla“ ir kituose partnerių renginiuose.
 • Išaugo „Europass“ CV unikalių vartotojų skaičius.
 • Buvo patobulintos jaunų žmonių žinios apie CV pildymą bei darbo pokalbių ypatybes – su 4 „Europass“ konsultantų pagalba buvo suorganizuota 201 individuali CV konsultacija/darbo pokalbio simuliacija bei 46 virtualios konsultacijos mokinių grupėms. Iš viso konsultacijose dalyvavo apie 1300 jaunų žmonių.
 • Kartu su „Europass“ lektore Rasa Jusionyte buvo suorganizuota 14 vizitų į mokyklas, jų metu dalyvavo apie 1500 mokinių. Rasa dalinosi savo patirtimis karjeros kelyje bei supažindino mokinius su „Europass“ CV.
 • Įgyvendinta „Istorinių CV“ edukacinė iniciatyva – sukurti 18 istoriniai CV buvo patalpinti www.istoriniaiCV.lt. Vienas iš rezultatų – Lietuvos CV eksponuojamas Valstybės pažinimo centre.
 • Buvo sukurta 11 edukacinių vaizdo įrašų, pristatančių įvairias profesinio orientavimo temas bei skirtingas profesijas. Vaizdo įrašai patalpinti YouTube kanale „Karjeros kodas“.
 • Kartu su kitomis EK iniciatyvomis buvo parengtas „Mobilumo patarėjų“ infografikas bei 2000 užrašinių, kurios buvo išdalintos aukštųjų mokyklų studentams siekiant paprastai ir aiškiai pristatyti kiekvieno iš Europos Komisijos projektų ar iniciatyvų naudą prieš/per/po tarptautinio mobilumo.
 • Buvo suorganizuotos 2 konferencijos bei 3 virtualūs seminarai skirti kelti karjeros specialistų žinias CV pildymo ir kitais profesinio orientavimo klausimais.
 • Buvo suorganizuoti 2 seminarai žmogiškųjų išteklių specialistams.
 • Projekto veiklos buvo viešinamos parodose „Studijos“, „Mokykla“ ir kituose partnerių renginiuose.

Projekto svetainė

www.europass.lt