Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Euroguidance“

Projekto pavadinimas

„Euroguidance“

Projekto trukmė

Tęstinis projektas kasmet nuo 2005 m.

Veiklos pradžia: 2017 m. kovo 15 d.

Veiklos pabaiga: 2017 m . gruodžio 31 d.

Projekto tikslas

Profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.

Bendri projekto uždaviniai

 • Tęsti projekto „Iniciatyva savivaldybėms” veiklas, kurių metu yra siekiama  pagerinti penkių pasirinktų mokyklų žemus mokinių pasiekimus Kupiškio rajono savivaldybėje.
 • Teikti kokybišką informaciją profesinio orientavimo specialistams ir jų klientams apie „Erasmus +“, „Nordplus“, „eTwinning“ programų galimybes ir kitas ES iniciatyvas.
 • Tobulinti profesinio orientavimo specialistų konsultavimo mobilumo klausimais gebėjimus.
 • Skleisti informaciją apie Euroguidance projekto ankstesnius rezultatus ir veiklas.

Įgyvendinti rezultatai

 • Patobulintos švietimo ir orientavimo sistemos per bendradarbiavimo su Švietimo ir mokslo ministerija veiklą „Iniciatyva savivaldybėms”, nukreiptą į žemų mokinių pasiekimų gerinimą Kupiškio rajone.
 • Patobulintas ir papildytas naujomis skiltimis (Savanorystė, „NordPlus“ programos galimybės, Mobilumo patirtys)  „Mobilumo gidas”- įrankis padedantis tinkamai pasiruošti tarptautiniam mobilumui ir įvertinti  tarptautines ir kitas mobilumo metu įgytas kompetencijas.
 • Euroguidance projekto svetainė, talpinanti savyje daug naudingos informacijos asmenims besidomintiems karjera ir jos valdymu, papildyta anglų versija ir dviem naujais karjeros valdymo testais.
 • Suorganizuoti dveji mokymai (05.23 ir 10.03-05 d.) apie konsultavimą mobilumo klausimais karjeros konsultantams.
 • Parengtas naujienlaiškis karjeros specialistams apie Europos Sąjungos iniciatyvas, susijusias su orientavimu karjerai.
 • Bendradarbiaujant su „Europass“ ir „EQF“ 10.24 d. suorganizuota konferencija apie ES įrankius pavadinimu „10 ES priemonių lengvesniam karjeros konsultantų darbui“, padedančius įvertinti, pripažinti ir pristatyti mobilumo metu įgytas kompetencijas.
 • Išleista metodinė priemonė „Grįžtamojo ryšio žaidimas” ir išplatinta karjeros specialistams, dirbantiems švietimo ir darbo rinkos sektoriuose.
 • Dalintąsi patirtimi dalyvaujant tarptautinėse darbo grupėse ir renginiuose, susijusiuose su profesiniu orientavimu.

Kontaktai

Kilus klausimams dėl projekto „Euroguidance“ įgyvendinimo, prašome kreiptis el. paštu euroguidance@smpf.lt.

Projekto svetainė

www.euroguidance.lt – nacionalinė svetainė
www.euroguidance.net – europinis portalas