Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„eTwinning“

Projekto pavadinimas

„eTwinning“

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2019 m. sausio 01 d.

Veiklos pabaiga: 2022 m. kovo 31 d.

Projekto tikslas

Plėtoti mokyklų ir mokytojų bendruomenės kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti virtualius projektus su užsienio šalių ir  Lietuvos mokyklomis.

Bendri programos uždaviniai:

 • Sudaryti galimybes visoms Europos mokykloms kurti pedagoginius projektus su kitomis mokyklomis.
 • Skatinti novatoriškų bendradarbiavimo metodų taikymą bei kokybiškų pedagoginių metodų mainus ir stiprinti kalbų mokymąsi bei kultūrų dialogą.
 • Prisidėti prie mokytojų profesinio tobulinimo, sudarant jiems sąlygas aktyviai dalyvauti bendradarbiavimo projektuose, bendruomenių veiklose ir specialiuose mokymuose.
 • Padėti mokytojams lavinti savo profesinius įgūdžius naudojantis IKT pedagoginiais ir bendradarbiavimo įrankiais.
 • Remti ir toliau plėtoti Europos mokytojų ir mokyklų tinklus.

Konkretūs programos uždaviniai:

 • Didinti naudotojų ir mokyklų skaičių portale etwinning.net, siekiant prisidėti prie programos „eTwinning“ plėtros, ypatingą dėmesį skiriant mokyklų iš kaimo vietovių ir profesinio mokymo institucijų dalyvavimui.
 • Užtikrinti, kad naudotojai dalyvautų programos „eTwinning“ veiklose.
 • Teikti techninę ir pedagoginę pagalbą dalyvaujantiems mokytojams ir mokykloms.
 • Skatinti programos „eTwinning“ žinomumą tarp mokyklų vadovų, informuojant apie programos pridėtinę vertę ir naudą mokyklų bendruomenei.
 • Didinti programos „eTwinning“ žinomumą, supažindinant su programa mokytojų rengimo institucijų dėstytojus ir būsimuosius mokytojus.
 • Užtikrinti saugų ir kokybišką programos „eTwinning“ įgyvendinimą šalyje.
 • Prisidėti prie programos „eTwinning“ administravimo ir įgyvendinimo.

Lietuvos nacionalinės paramos tarnybos prioritetai 2019-2022 m. kovo 31 d.:

 1. Pritraukti į „eTwinning“ bendruomenę naujų vartotojų ir aktyvuoti „miegančius“ (neprisijungusius prie www.etwinning.net 1-erius metus ir daugiau), skatinant juos prisijungti prie jau sukurtų „eTwinning“ projektų arba kurti naujus projektus.
 2. Gerinti „eTwinning“ projektų kokybę.

Planuojamos veiklos:

• Organizuoti mažiausiai 60 regioninių ir teminių seminarų gyvai ir nuotoliniu būdu, skirtų „eTwinning“ platformos galimybių pristatymui, partnerių suradimui, projektų registravimui,nternetinių įrankiųpristatymui bei „eTwinning“ temų, projektų kokybės pristatymui. Seminarus veda „eTwinning“ ambasadoriai ir mentoriai.
• Organizuoti mažiausiai 6 vizitus arba video pasidalijimus mokyklų vadovams į aktyvias „eTwinning“ mokyklas ar mokyklas, turinčias „eTwinning mokykla“ ženklelį.
• Finansuoti mažiausiai 100 mokytojų paraiškas kelti kvalifikaciją tarptautiniuose seminaruose užsienyje (įskaitant ir vykstančius nuotoliniu būdu).
• Įgyvendinant mokytojų rengimo iniciatyvą sukurti mažiausiai 12 būsimų mokytojų ir jų dėstytojų projektų.
• Kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuoti nacionalinę konferenciją, skirtą sinergijos tarp „eTwinning“, „Erasmus+“ ir „Nordplus“ programų pristatymui.
• Kasmet organizuoti nacionalinius kokybės apdovanojimus, kuriuose bus apdovanoti mokytojai, gavę Nacionalinius kokybės ženklelius bei mokyklos gavusios „eTwinningmokykla“ ženklelius.
• Kasmet organizuoti nacionalinį konkursą „Geriausia eTwinning mokykla“ (nuo 2020 m. „Geriausias Lietuvos „eTwinning“ projektas”) konkursą ir atrinkti iki 16 Lietuvos mokyklų, kokybiškiausiai įgyvendinusių „eTwinning“ projektų veiklas, o konkurso nugalėtojų mokyklų komandoms organizuoti nacionalinę mokinių stovyklą, praktinius teminius užsiėmimus mokyklose.
• Organizuoti 6 nacionalinio lygmens konkursus/kampanijas, skirtas mokiniams ir mokytojams.
• Bendradarbiauti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei kitomis švietimo organizacijomis, siekiant plėtoti mokyklų ir mokytojų tinklų kūrimą Lietuvoje ir Europoje.

Planuojami pagrindiniai rezultatai:

 • mažiausiai 40 proc. naujų vartotojų, užsiregistravusių www.etwinning.net sukurs projektus ir ne mažiau kaip 70-imčiai proc. (nuo 2020 m. – 80 proc.) visų Lietuvos mokytojų, užsiregistravusių www.etwinning.net  teks bent po vieną projektą.
 • Mažiausiai 20 proc. užregistruotų projektų bus apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais.

Finansavimas

Projektas bendrai finansuojamas iš „Erasmus+“ programos.

Kontaktai

Kilus klausimams dėl projekto „eTwinning“ įgyvendinimo, prašome kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt.

Projekto svetainės

Nacionalinė svetainė – www.etwinning.lt.

„Facebook“ – eTwinning Lietuva.

Europinis portalas – www.etwinning.net.