Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„eTwinning“

Projekto pavadinimas

„eTwinning“

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2016 m. sausio 1 d.

Veiklos pabaiga: 2018 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas

Plėtoti mokyklų ir mokytojų tinklų kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti internetinius projektus su mokyklomis iš Europos.

Laukiami projekto rezultatai (Lietuvoje)

 • Suorganizuoti 20 regioninių seminarų ir 3 teminius seminarus internetu, skirtus partnerių suradimui ir projekto registravimui.
 • 10 % padidinti pakartotinį neaktyvių vartotojų (užsiregistravusių, bet nevykdžiusių nei vieno projekto) įsitraukimą į „eTwinning“ platformą.
 • Suorganizuoti 3 vizitus mokyklų vadovams į aktyvias „eTwinning“ mokyklas.
 • Pagerinti „eTwinning“ projektų kokybę ir 10 % padidinti gaunamų Nacionalinių kokybės ženklelių skaičių.
 • Suorganizuoti 2 kontaktinius seminarus: vieną iš jų, skirtą Lietuviams mokytojams, gyvenantiems Lietuvoje ir už Lietuvos ribų, kitą – įvairių šalių mokytojams, neužregistravusiems  nei vieno „eTwinning“  projekto.
 • Atrinkti 9 Lietuvos mokyklas, kokybiškiausiai įgyvendinusias „eTwinning“ projektų veiklas 2016 metais ir suorganizuoti nugalėtojams nacionalinę mokinių stovyklą.
 • Sukurti metodinį žaidimą, skirtą tobulinti projekto planavimo, įgyvendinimo ir įvertinimo etapus.
 • Finansuoti 80 mokytojų paraiškų kelti kvalifikaciją seminaruose užsienyje.
 • Švietimo ir orientavimo sistemų sustiprinimas per bendradarbiavimo su Švietimo ir mokslo ministerija veiklą, nukreiptą į žemų mokinių pasiekimų gerinimą regionuose.

Projekto rezultatai

 • Portale www.etwinning.net užsiregistravo ir buvo validuoti 792 nauji nariai iš 266 Lietuvos m-klų.
 • Užregistruota 760 projektų, iš kurių 113 projektų tarp Lietuvos m-klų ir 647 su m-klomis iš Europos.
 • 10,5 % sumažintas neaktyvių vartotojų (užsiregistravusių, bet nevykdžiusių nei vieno projekto) skaičius „eTwinning“ platformoje.
 • Už kokybiškai įgyvendintą veiklą projektų metu suteikta 100 nacionalinių kokybės ženklelių ir 49 projektai įvertinti Europiniais kokybės ženkleliais.
 • Suorganizuota 22 regioniniai renginiai ir 3 teminiai seminarai internetu, skirti partnerių suradimui ir projekto registravimui.
 • Suorganizuoti 3 vizitai mokyklų vadovams į aktyvias „eTwinning“ mokyklas Alytuje, Jurbarke ir Kaišiadoryse.
 • Suorganizuotas tarptautinis kontaktinis seminaras  „Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme“ Lietuviams mokytojams, gyvenantiems Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Užregistruota 18 nacionalinių projektų.
 • Suorganizuotas tarptautinis kontaktinis seminaras „Sužaidybinimo metodo integravimas į ugdymo procesą“ mokytojams iš 11 šalių. Užregistruota 9 tarptautiniai projektai.
 • Atrinkta 11 Lietuvos mokyklų, kokybiškiausiai įgyvendinusių 9 „eTwinning“ projektų veiklas 2016 metais. Projektuose dalyvavusiems mokiniams suorganizuota 2 d. trukmės nacionalinė mokinių stovykla.
 • Sukurtas metodinis žaidimas „Projektas nuo A iki Z“, skirtas tobulinti projekto planavimo, įgyvendinimo ir įvertinimo etapus.
 • Skirta 71 dotacija mokytojams kelti kvalifikaciją seminaruose užsienyje.
 • Sėkmingai įgyvendintas pirmasis iniciatyvos savivaldybėms etapas, skirtas stiprinti švietimo ir profesinio orientavimo sistemą, bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija bei projektu „Euroguidance“, nukreiptą į žemų mokinių pasiekimų gerinimą regionuose.

Vykdytojas

Švietimo mainų paramos fondas

Kontaktai

Kilus klausimams dėl projekto eTwinning įgyvendinimo, prašome kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt

Projekto svetainės

www.etwinning.lt – nacionalinė svetainė
www.etwinning.net – europinis portalas.