Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„ELGPN“

Projekto pavadinimas:

European Lifelong Guidance Policy Network (Orientavimo visą gyvenimo politikos tinklas).

Projekto atsiradimo priežastys

Pastebėta, kad trūksta bendradarbiavimo tarp atskirų Europos šalių profesinio orientavimo politikos srityje, trūksta pasikeitimo gerąja politikos patirtimi. Vien ekspertinės veiklos nepakanka siekiant užtikrinti profesinio orientavimo sistemų plėtrą įvairiose šalyse. 2006 m. lapkričio mėn. Suomijoje (Suomija tuo metu pirmininkavo Europos Tarybai) vykusioje tarptautinėje konferencijoje pavadinimu „Suomijos ES prezidentavimo konferencija, skirta profesinio orientavimo politikos ir sistemų apžvalgai“ (angl. „Finland’s EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones“) buvo pristatyta būsimo Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo (ELGPN) idėja ir jos realizavimo vizija: tinklo programos planavimo, narystės ir finansavimo principai.

Projekto trukmė:

Veiklos pradžia: 2015 01 01
Veiklos pabaiga: 2015 12 31

Projekto partneriai:

29 Europos šalių atstovai (švietimo ir darbo rinkos srities), šalių stebėtojų – Belgijos ir Šveicarijos atstovai, tarptautiniai profesinio orientavimo ekspertai, Fedora, Cedefop, ETF, Euroguidance, PES, EARLALL, ETUC, ICCDPP, IAEVG, EMCO.

Projekto tikslas:

Pasiekti, kad jame dalyvaujančios šalys plėtotų visą gyvenimą trunkančio orientavimo politiką, sistemas ir paslaugas.

Projekto rezultatai:

  • Parengtos „Europinės gairės dėl visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos ir sistemų kūrimo“ (angl. Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance).
  • Parengti  „Bendri Europos principai dėl karjeros kompetencijų ugdymo politikos kūrimo“ (angl. Designing and Implementing Policies Related to Career Management Skills).
  • Parengtas dokumentas “ Kokybės užtikrinimo  ir įrodymais pagrįstos  rezultatų sistemos stiprinimas” (angl. Strengthening the Quality Assurance and Evidence-Base for Lifelong Guidance).
  • Parengtos rekomendacijos dėl suaugusiųjų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo srities tobulinimo Lietuvoje ir pristatytos švietimo politikos kūrėjams.

Projekto internetinis puslapis:

Http://www.elgpn.eu/