Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„ECVET“ ekspertai

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų tikslas – plėtoti „ECVET“ principų įgyvendinimą Lietuvoje.

Uždaviniai

  • didinti žinomumą apie „ECVET“ taikymą ir naudą profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių tarpe;
  • bendradarbiauti su nacionalinės valdžios institucijomis bei kitomis suinteresuotomis šalimis, siekiant daryti įtaką politinės sistemos vystymui plėtojant „ECVET“ įgyvendinimą Lietuvoje;
  • gilinti žinias apie „ECVET“ įgyvendinimą.

Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai

Roma Šimukauskienė

VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

El. paštas roma.simukauskiene@mpcentras.lt 

Dr. Paulius Čepas

Kauno technikos profesinio mokymo centro direktorius

El. paštas centras@kautech.lt

Saulius Baliukynas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus metodininkas

El. paštas saulius.baliukynas@kpmpc.lt

Dr. Aušra Rutkienė

Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedros docentė

El. paštas a.rutkiene@smf.vdu.lt

Odeta Kupetienė 

VšĮ Efektyvaus valdymo sprendimų centro programų vadovė, ekspertė

El. paštas odegur@gmail.com

Ramunė Vadeikytė

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos projektų vadovė

El. paštas ramuneva@gmail.com

Rūta Klimašauskienė

UAB ,.Alfa idėjos ir technologijos” / FITIN mokymų konsultantė

El. paštas ruta@fitin.lt

 

Kontaktinis el. paštas ecvet@smpf.lt