Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Apie „ECVET“

Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. „The European Credit system for Vocational Education and Training – ECVET“) – tai viena iš Europoje taikomų priemonių, užtikrinančių profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. Sistemą kūrė Europos Sąjungos šalys narės, bendradarbiaudamos su Europos Komisija. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priėmė „ECVET“ rekomendaciją. „ECVET“ rekomendacijas dalyvaujančios šalys įgyvendina savanoriškai. Sistemos diegimą remia Europos Komisija ir Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalys.

„ECVET“ tikslas – sudaryti sąlygas pripažinti mobilumo dalyvių pasiekimus, sukurti vieningą mobilumo organizavimo struktūrą ir visoje Europoje skatinti abipusį profesinio mokymo įstaigų ir kompetentingų institucijų pasitikėjimą.

„ECVET“ nauda

    • „ECVET“ skirta remti tarptautinio ir nacionalinio mokymosi mobilumo metu pasiektų rezultatų patvirtinimą ir pripažinimą, taip pat užtikrinti, kad įgyti kreditai būtų perkelti, taptų besimokančiojo siekiamos kvalifikacijos dalimi ir taip būtų išvengta būtinybės antrą kartą vertinti mobilume dalyvavusius asmenis.
    • „ECVET“ padeda integruoti mobilumą į mokymo sistemą, o mokymosi rezultatus padaryti matomus ir pripažįstamus. Pasitelkę „ECVET“ darbdaviai aiškiau supranta, kokias kompetencijas asmuo įgijo tarptautinio mobilumo metu. Pripažįstant ir dokumentuojant besimokančio asmens rezultatus, ši sistema laiduoja jo įgytos tarptautinės profesinės mokymo patirties patikimumą.
    • „ECVET“ didina profesinio mokymo programų, skirtų kvalifikacijai įgyti, lankstumą ir plečia mokymosi visą gyvenimą galimybes. Sistema leidžia lengviau pripažinti mokymosi rezultatus, kuriuos jauni ar vyresni žmonės įgijo savo ar užsienio šalyje, pirminių ar tęstinių studijų laikotarpiu, mokydamiesi formaliu, neformaliu ar savaiminiu būdu.
    • Suteikdami galimybę besimokantiems tobulinti savo žinias ir įgūdžius užsienyje, profesinio mokymo teikėjai gali plėsti mokymo turinį, didinti mokymo programų patrauklumą ir įtvirtinti savo europietiškumą. Plėsdama galimybes mokytis visą gyvenimą „ECVET“ palengvina mokymo paslaugų teikėjų ir įmonių bendradarbiavimą. Tai reiškia, kad „ECVET“ stiprina švietimo, mokymo ir darbo rinkos ryšius.
    • „ECVET“  pagrįsta tam tikromis koncepcijomis ir procesais ‒ sistemiškai jas naudojant užtikrinamas tarpusavio supratimas ir vieningas požiūris į profesinio mokymo kokybę, skaidrumą, mokymosi rezultatų pripažinimą.