Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„ECVET“

Projekto pavadinimas:

Nacionaliniai ECVET ekspertai (angl. ECVET national team)

Projekto trukmė:

Veiklos pradžia: 2020 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2020 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai:

 • Skatinti ir plėtoti ECVET pritaikomumą ir naudojimą Lietuvoje;
 • Įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos kreditų sistemos profesinio švietimo ir mokymo srityje sukūrimo;
 • Skatinti kurti ir naudoti ECVET kaip mokymosi visą gyvenimą principą, kuris yra strategijos „Europa 2020“ dalis pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui.

Nacionalinių ECVET ekspertų konkretieji tikslai:

 • gerinti ECVET principų taikymą profesinio mokymo institucijose;
 • didinti žinomumą apie ECVET naudojimą ir naudą įmonėse;
 • gerinti ECVET principų įgyvendinimą Lietuvoje aktyviai bendradarbiaujant suinteresuotoms šalims;
 • gerinti nacionalinių ECVET ekspertų žinias apie ECVET elementų taikymą.

Planuojami rezultatai:

 • Pagerintas ECVET elementų naudojimas Lietuvos profesinio mokymo institucijose;
 • Padidėjęs žinomumas apie ECVET taikymą ir naudą profesinio mokymo institucijose, įmonėse ir tarp kitų suinteresuotų šalių;
 • Glaudesnis bendradarbiavimas tarp suinteresuotų šalių įgyvendinant ECVET Lietuvoje;
 • Organizuoti 2 tarpusavio mokymosi seminarai ir 1 internetinis seminaras, skirti ECVET naudojimui įgyvendinant geografinį besimokančiųjų mobilumą;
 • Rekomendacijų teisės aktams siekiant pagerinti ECVET taikymą Lietuvoje parengimas;
 • Platesnė ECVET elementų taikymo ir naudos sklaida: ekspertų pranešimai, leidiniai, straipsniai ir naujienlaiškiai;
 • Padidinta ECVET naudotojų bendruomenė.

Vykdytojai:

Švietimo mainų  paramos fondas, bendradarbiaudamas su  LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, administruoja projektą „Nacionaliniai ECVET ekspertai“.

Kontaktai:

Kilus klausimų dėl projekto „Nacionaliniai ECVET ekspertai“ ir ECVET įgyvendinimo, prašome kreiptis el. paštu ecvet@smpf.lt