Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Programa „Erasmus+“ Lietuvos mokykloms atveria duris į Europą

2018-01-18

„Lietuvos mokyklos, atverkite duris į Europą“, – su šiuo šūkiu „Erasmus+“, Europos Sąjungos programa švietimui, mokymams, jaunimui ir sportui, kviečia visas Lietuvos mokyklas, taip pat ir ikimokyklinio ugdymo, teikti paraiškas 2018 metų projektams, skatinantiems plėtoti tarptautinius ryšius ir kurti partnerystę su užsienio šalių mokyklomis, dalintis gerosiomis patirtimis ir atrasti efektyvias mokymosi formas. Šiemet Lietuvos mokykloms numatytas net 40 procentų didesnis biudžetas nei pernai.

„Tarptautiškumas yra būtina šiuolaikinio žmogaus kompetencija“, – tvirtina praėjusiais metais programoje „Erasmus+“ dalyvavusio Kauno rajono Karmėlavos lopšelio darželio „Žilvitis“ auklėtoja-ekspertė ir tarptautinių projektų koordinatorė Jolanta Varanavičienė. „Dalyvavimas „Erasmus+“ programos veiklose pakeitė mokyklos vertybes – tapome šiuolaikiška, europietiška mokykla, ugdančia laisvas, kritiškai mąstančias asmenybes“.

Lopšelis darželis „Žilvitis“ laužo stereotipus ir kuria šiuolaikišką, multikultūrinę ugdymo aplinką

Tarptautinių projektų įgyvendinimą lopšelyje darželyje „Žilvitis“ itin palaiko miestelio bendruomenė bei savivaldybė, o mokykloje vykstantys pokyčiai daro įtaką bendruomenei – atsikratoma kultūrinių stereotipų, prietarų ir baimių. Atvirumas sau ir kitiems, pasak auklėtojos-ekspertės, ugdo kritinį mąstymą, skatina empatiją: „pedagogas iš Turkijos padėjo suvokti, kad ir vyras gali būti puikus auklėtojas, o susitikimas su gėjumi darželio pedagogu iš Prancūzijos leido suprasti kodėl svarbu būti tolerantiškiems, kad dėl diskriminacijos nukenčia ne individas, bet visuomenė“.

Dabar darželis-lopšelis „Žilvitis“ siekia, kad kuo daugiau šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų sektų jų pėdomis. Auklėtojos-ekspertės teigimu, bendradarbiavimas su užsienio kolegomis, dalinimasis gerąja patirtimi, nuolatinis profesinių gebėjimų stiprinimas, ne tik pakels ikimokyklinio ugdymo pedagogo darbo prestižą, bet ir prisidės prie laisvos, kuriančios asmenybės ugdymo. „Pedagogo vaidmuo labai svarbus ikimokyklinio ugdymo procese, nes ugdytiniai pirmuosius gyvenimo įgūdžius perima tiesiogiai iš pedagogų. Tad pedagogas turi būti šiuolaikiškas, laisvas, atviras. Puiku, kad mūsų pedagogai bendradarbiavo, pavyzdžiui, su prancūzais – štai neseniai organizavome Prancūzijos savaitę darželyje. Buvo ir madų pasirodymas, vaikai džiugiai dalyvavo, puošėsi. Per veiklas perduodame patirtį, plečiame ugdytinių akiratį, suvokimą apie pasaulį“.

Užsienio šalių pedagogai taip pat noriai mokosi ir perima Lietuvos ugdymo įstaigų gerąsias patirtis. „Užsienio partneriai mokosi ir daug išmoksta iš mūsų – tai kultūros puoselėjimas ir perdavimas vaikams, nes mūsų kultūra gyva, taip pat komunikacijos įgūdžių, pavyzdžiui, šilto ir artimo bendravimo – užsieniečiai dažnai pabrėžia šią išmoktą pamoką“, – dalinosi savo pastebėjimais J.Varanavičienė.

Rokiškio rajono Savivaldybės administracija keičia mokyklų vadovų požiūrį į ugdymo procesą

Tai, kad iš Lietuvos mokyklų daug teigiamų dalykų išmoksta visos Europos mokyklos, tvirtina ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, kuris praėjusiais metais sutelkė 15 rajono bendrojo ugdymo mokyklų konsorciumą ir sudarė sąlygas vadovams kelti kvalifikaciją gilinantis į mokyklų darbą Europos šiaurės šalyse, garsėjančiose ypač aukštais mokinių pasiekimais.

„Mokyklų veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo vadovų vadybinės kompetencijos, gebėjimo motyvuoti mokytojus ir į ugdymo procesus įtraukti visą mokyklos bendruomenę, mokinių tėvus“, – teigia Rokiškio rajono Savivaldybės administracija Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė ir projekto, kuris pelnė 2017 metų Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso apdovanojimą kaip Kokybiškiausias bendrojo ugdymo sektoriaus projektas, iniciatorė Rita Gagiškienė.

Pasisėmę tarptautinės patirties, vadovai inicijavo pokyčius savo mokyklose – tai ir informacinių technologijų proveržis, stiprinamas bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene, tėvai įtraukiami į mokinių ugdymo procesą. Keičiasi ir mokymosi aplinka, pavyzdžiui, atsiranda judriosios pertraukėlės tarp pamokų, atsisakoma skambučių. Žengiama integruoto mokymosi keliu – ugdomos mokinių socialinės kompetencijos. „Netrukus pastebėjome, kad pritaikius gerąsias užsienio šalių praktikas, mokinių pasiekimų rezultatai ženkliai pagerėjo lyginant su nacionaliniu vidurkiu“, – teigė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pasak specialistės, mokiniai aktyviai įsitraukia į tarptautinius projektus ir didžiuojasi šiuolaikiškais mokytojais, kurie naudojasi naujosiomis technologijomis, siūlo novatoriškus sprendimus: „mes esame europiečiai. Turime būti drąsūs, veržlūs“.

Ką programa „Erasmus+“ siūlo Lietuvos mokykloms 2018 metais?

 • Profesinio tobulėjimo galimybės mokytojams ir mokyklos personalui
 • Mokytojai, mokyklos personalas ir mokiniai gali pažinti kitą Europos šalį
 • Praplėsti mokinių akiratį, didinti aspiracijas ir lavinti jų gyvenimo įgūdžius
 • Bendradarbiauti su kitomis Europos mokyklomis
 • Kurti ryšius su verslo, politikos formavimo, jaunimo organizacijomis ir kitais partneriais šalyje bei visoje Europoje
   

Mokyklų mainų partnerystė (2018 metų naujiena!)

Mokyklų mainų partnerystė puikiai tinka mokykloms siekiančioms įgyvendinti mokinių, mokytojų ir mokyklos personalo tarptautinių mainų projektus. Projektai yra nedidelės apimties, todėl yra puikus sprendimas mokykloms teikiančioms paraišką pirmajai „Erasmus+“ partnerystei užmegzti.

 • Ypatybės: dėmesys mobilumo veikloms; lengvesnis paraiškų teikimo procesas
 • Kas gali dalyvauti: mokyklos (įskaitant institucijas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą)
 • Projekto dydis: nuo dviejų iki šešių mokyklų iš ne mažiau nei dviejų šalių
 • Projekto trukmė: nuo vienerių iki dviejų metų (arba nuo vienerių iki trejų metų projektams, kurie organizuoja ilgalaikį mokinių mobilumą)
 • Biudžetas: iki 99.000 eurų per metus

Strateginės partnerystės skatinančios dalinimąsi gerosiomis praktikomis

Strateginės partnerystės skatinančios dalinimąsi gerosiomis praktikomis – tai galimybė mokykloms praplėsti savo tarptautinių ryšių tinklą bendradarbiaujant su įvairaus profilio partneriais, tokiais kaip jaunimo organizacijos, universitetai ar verslo įmonės, taip pat ir kitomis mokyklomis.

 • Ypatybės: bendradarbiavimas su skirtingomis organizacijomis; didesnis biudžetas
 • Kas gali dalyvauti: bet kuri organizacija veikianti švietimo, mokymų ar jaunimo srityse
 • Projekto dydis: ne mažiau nei trys organizacijos iš ne mažiau nei trijų šalių
 • Projekto trukmė: nuo vienerių iki trejų metų
 • Biudžetas: iki 150.000 eurų per metus

Strateginės partnerystės skatinančios inovacijas

Ši partnerystės rūšis suteikia galimybę kurti, išbandyti ir pritaikyti novatoriškus produktus ar metodus. Kad pasiektų ambicingus tikslus, projektai taip pat gali prašyti paramos darbui su konkrečiais intelektiniais produktais, taip pat tikėtis papildomo finansavimo rezultatų viešinimui.

 • Ypatybės: specialus biudžetas intelektiniams produktams ir sklaidos renginiams
 • Kas gali dalyvauti: bet kuri organizacija veikianti švietimo, mokymų ar jaunimo srityse
 • Projekto dydis: ne mažiau nei trys organizacijos iš ne mažiau nei trijų šalių
 • Projekto trukmė: nuo vienerių iki trejų metų
 • Biudžetas: iki 150.000 eurų per metus

Daugiau informacijos apie programos „Erasmus+“ galimybes Lietuvos mokykloms: http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/erasmus-for-schools.pdf

Kvietimas teikti paraiškas: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/2018-metu-kvietimas-teikti-paraiskas-198

Naujienų kategorijos

Žymos