Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Programa „Erasmus+“ – lemtingas posūkis 5 mln. Europos studentų gyvenimuose

2019-05-24

Remiantis gegužės 20 dieną Europos Komisijos paskelbtais dviem nepriklausomais tyrimais, yra naujų įrodymų, kad programa „Erasmus+“ prisideda prie studentų asmeninio ir profesinio gyvenimo sėkmės ir universitetų novatoriškumo gerinimo.

Plataus masto tyrimuose, pagrįstuose beveik 77 000 studentų ir darbuotojų pasisakymais, taip pat daugiau kaip 500 organizacijų pozicija, vertinamas ir nagrinėjamas programos „Erasmus+“ poveikis pagrindiniams jos dalyviams. Rezultatai padeda suprasti, kaip Europos Sąjungos programa padeda rengti jaunuosius europiečius naujam skaitmeniniam amžiui ir ateityje susikurti sėkmingą karjerą. „Erasmus+“ taip pat gerina universitetų inovacinį pajėgumą, jų tarptautinį aktyvumą ir sugebėjimą tenkinti darbo rinkos poreikius.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius teigė: „Tai, kaip „Erasmus+“ įgalina jaunimą sėkmingai įsitvirtinti šiuolaikinėje darbo rinkoje ir įvairesnėje visuomenėje, daro įspūdį. Džiaugiuosi, kad „Erasmus+“ dalyviai jaučiasi labiau pasirengę naujiems iššūkiams, turi geresnes karjeros perspektyvas ir geriau suvokia, kokią naudą jų kasdieniame gyvenime suteikia Europos Sąjunga. Kartu programoje „Erasmus+“ dalyvaujantys universitetai yra ne tik atviresni tarptautiniam bendradarbiavimui, bet ir geriau pasirengę reaguoti į darbo rinkos poreikius.“

Pagrindiniai tyrimų rezultatai

Programa „Erasmus+“ padeda studentams susikurti trokštamą karjerą ir greičiau susirasti darbą

Daugiau kaip 70 % programoje „Erasmus+“ dalyvavusių studentų teigia, kad grįžę iš užsienio jie geriau suvokia, kokios karjeros norėtų ateityje. Užsienyje įgyta patirtis taip pat padeda jiems perorientuoti savo studijas taip, kad jos geriau atitiktų jų užmojus. Poveikio aukštajam mokslui tyrimais taip pat nustatyta, kad 80 % absolventų įsidarbino per tris mėnesius nuo studijų baigimo, o 72 % jų teigia, kad jų patirtis užsienyje padėjo gauti pirmąjį darbą. Devyni iš dešimties programoje „Erasmus+“ dalyvavusių studentų sako, kad jie kasdieniame darbe naudojasi užsienyje įgytais įgūdžiais ir patirtimi. „Erasmus+“ naikinami įgūdžių skirtumai skiriant dėmesį verslui reikalingų socialinių emocinių ir tarpdalykinių įgūdžių ugdymui.

Programa „Erasmus+“ stiprina priklausymo Europai jausmą

Daugiau kaip 90 % „Erasmus+“ studentų taip pat pagerina savo sugebėjimą dirbti ir bendradarbiauti su įvairių kultūrų žmonėmis ir sustiprina savęs, kaip europiečio, suvokimą. Didžiausią poveikį ši programa turi tiems studentams, kurie prieš mainų programą nelabai tikėjo Europos Sąjunga, ir studentams, pasirinkusiems kultūriškai labiau skirtingą šalį. Iš visų „Erasmus+“ studentų labiausiai su ES save sieja studentai iš Rytų Europos.

Programa „Erasmus+“ remiama skaitmeninė transformacija ir socialinė įtrauktis

Programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektai padeda daugumai dalyvaujančių universitetų geriau pasirengti skaitmeninei transformacijai. Naujų technologijų ir inovacinių mokymo ir mokymosi metodų taikymas padeda jiems sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir inovacinį pajėgumą. Programoje „Erasmus+“ dalyvavę dėstytojai yra labiau nei jų nemobilūs kolegos linkę įtraukti įmonių darbuotojus į savo kursus (apie 60 %, palyginti su 40 %). Daugiau kaip 80 % dėstytojų teigia, kad jų patirtis užsienyje padėjo parengti naujoviškesnes mokymo programas. Be to, du iš trijų dalyvaujančių universitetų teigė, kad ES masto projektai taip pat padeda pagerinti socialinę įtrauktį ir išvengti diskriminacijos aukštojo mokslo sektoriuje.

Kiti rezultatai rodo, kad „Erasmus+“ dalyvavę studentai yra labiau patenkinti savo darbu nei tie, kurie nebuvo išvykę į užsienį. Jų karjera taip pat yra labiau tarptautinė ir jie beveik du kartus dažniau yra linkę dirbti užsienyje. Programa „Erasmus+“ taip pat remiamas verslumas. Vienas iš keturių bendradarbiavimo projektų rėmė verslumo ugdymą ir verslumo stiprinimą. Trečdalis projektų padėjo sukurti atskirtąsias įmones ir startuolius.

Pagrindiniai faktai

2014–2018 m. daugiau kaip 2 mln. aukštojo mokslo sektoriaus studentų ir darbuotojų pasirinko mokytis, lavintis ar mokyti užsienyje pagal programą „Erasmus+“. Tuo pačiu laikotarpiu ES finansavimas skirtas beveik 1 000 „Erasmus+“ aukštojo mokslo institucijų strateginių partnerysčių ir 93 žinių sąjungoms tarp universitetų ir įmonių. Daugiau kaip 40 % šių partnerysčių panaudota studentų ir dėstytojų perspektyviems įgūdžiams, susijusiems su aplinka ir klimato kaita, energija ir ištekliais, skaitmeninimu (IRT ir skaitmeniniais įgūdžiais) ir verslumu, lavinti.

Dviejuose tyrimuose („Erasmus+“ aukštojo mokslo tyrime ir „Erasmus+“ aukštojo mokslo strateginių partnerysčių ir žinių sąjungų tyrime) buvo įvertintas programos poveikis dviem pagrindiniams jos dalyviams: privatiems asmenims ir organizacijoms.

Atliekant pirmąjį tyrimą išnagrinėta beveik 77 000 atsakymų, įskaitant apie 47 000 programos „Erasmus+“ studentų atsakymų, 12 000 absolventų atsakymų ir 10 000 programoje „Erasmus+“ dalyvavusių darbuotojų atsakymų. Antrojo tyrimo rezultatai grindžiami 258 „Erasmus+“ strateginių partnerysčių ir žinių sąjungų (atstovaujančių 504 organizacijoms), kurioms 2014–2016 m. skirtas programos „Erasmus+“ finansavimas, atsakymais, taip pat 26 išsamiais atvejų tyrimais.

Daugiau informacijos

Naujienų kategorijos

Žymos