Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

PRATĘSTAS Kvietimas dalyvauti programos „eTwinning“ kontaktiniame partnerių paieškos seminare Lenkijoje

2015-08-05

Švietimo mainų  paramos fondas kviečia iki 2015 m. balandžio 13 d. teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ kontaktiniame partnerių paieškos seminare Lenkijoje.

Data – Liepos 25 d.

Šalis, miestas – Lenkija, Varšuva

Renginys – Kontaktinis seminaras „Ankstyvasis ugdymas“ („Early education“)

Kam skirtas – Pradinių klasių mokytojams.

Lietuvai skirtas vietų skaičius – 4

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programos (pvz. „Desktop“, „TwinSpace“) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais.

Reikalavimai kandidatams:

 • Turi būti užsiregistravę programos „eTwinning“ portale www.etwinning.net;

 • Gerai mokėti anglų kalbą (ne žemesnis nei B2 lygis);

 • Galima teikti paraiškas į ne daugiau kaip 2 seminarus vienu metu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.

Kompensuojamos išlaidos:

·         Dalyvavimo seminare mokestis (nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu). Mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.

·         Kelionės išlaidos*: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

*Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (išvykimo miesto) iki seminaro vietos (šalies ir miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

 1. 100-499 km – iki 180,00 eurų;
 2. 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 3. 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 4. 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 5. 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 6. virš 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Dalyvių atranka:

 • Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie planuojamą programos „eTwinning“ veiklą, motyvaciją bei kandidato atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai paraiškoje nurodytu el. pašto adresu ir oficialiu raštu paraiškoje nurodytu atstovaujamos institucijos adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos patirtos išlaidos.
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės pateikti seminaro ataskaitą ir paskleisti gautą naudingą informaciją regioniniu ar nacionaliniu lygiu. 

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. balandžio 13 d. imtinai:

Užpildytos ir pasirašytos paraiškos originalas (1 egz.) turi būti išsiųstas Švietimo mainų  paramos fondui adresu Rožių al. 2, 03106 Vilniuje (pašto spaudo data).

– Paraiška MS Word formatu turi būti atsiųsta el. paštu asta.kundreckaite@smpf.lt (iki 17:00 val.).

– Užpildyta žemiau pateikta kandidato registracijos forma (iki 17:00 val.).

 

Paraiškų tinkamumo kriterijai:

·         Paraiška pateikta laiku

·         Paraiškos el. versija atsiųsta el. paštu

·         Užpildyta kandidato registracijos forma Fondo svetainėje

·         Užpildyta tinkama paraiškos forma

·         Užpildytos visos paraiškos dalys

·         Paraiškos teikėjas yra užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale

·         Kandidato veikla atitinka seminaro tikslinės grupės kriterijus

·         Paraiška pasirašyta paraiškos teikėjo ir institucijos vadovo

Jei paraiška netenkins nors vieno iš aukščiau išvardintų tinkamumo kriterijų, ji vertinama nebus.

Paraiškų kokybės kriterijai:

 

„eTWINNING“ programos veikla

Įgyvendintos/planuojamos veiklos tikslai aiškūs, konkretūs ir realistiški. Aiškiai ir įtikinamai argumentuotas projekto veiklos poreikis ir aktualumas.

Konkrečiai ir išsamiai aprašyta vykdyta/planuojama „eTwinning“ veikla. Veiklos turinys atitinka numatytus veiklos tikslus. Pasirinktos tikslingos ir efektyvios veiklos formos.

Aiškiai apibūdinti pasiekti/tikėtini „eTwinning“ veiklos rezultatai. Panaudotos/numatytos tikslingos rezultatų vertinimo priemonės. Gauti/tikėtini rezultatai siejasi su veiklos tikslais ir turiniu.

 

Paraiškos teikėjo kalbos žinios yra pakankamos (B2 lygis) dalyvauti pasirinktoje kvalifikacijos tobulinimo veikloje.

Motyvacija, poveikis ir aktualumas

Aiškus ryšys tarp pasirinktos kvalifikacijos tobulinimo veiklos ir paraiškos teikėjo tobulinimosi poreikių.

Aiškiai nurodyta, kaip paraiškos teikėjas pritaikys kvalifikacijos tobulinimo veiklos metu įgytus įgūdžius savo profesinėje veikloje.

Aiškiai nurodyta, kad dalyvavimas pasirinktoje veikloje turės naudos paraiškos teikėjo asmeniniam tobulėjimui ir profesinei kompetencijai.

Aišku, kad dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo veikloje turės teigiamą poveikį paraiškos teikėjo mokiniams/besimokantiesiems, jo atstovaujamai institucijai, kitoms institucijoms.

Sklaida

Paraiškos teikėjas nurodo aiškų planą, kaip skleisti informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo veiklos rezultatus, kad maksimaliai padidintų veiklos poveikį savo institucijai.

 

 

Naujienų kategorijos

Žymos