Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Pranešimas dėl UAB „Air Lituanica“

2015-08-04

Informuojame, kad dėl UAB „Air Lituanica“ veiklos sustabdymo (bankroto, likvidavimo ir pan.), Švietimo mainų paramos fondo dotacijų gavėjų išlaidos, susijusios su oro bilietų pakeitimu, bus laikomos pateisinamomis, jei jos neviršys skirtos dotacijos sumos. Taip pat pabrėžiame, kad vadovaujantis dotacijos sutarties nuostatomis dėl šalių sutartinės atsakomybės, dotacijos gavėjas (institucija) yra visiškai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų vykdymą Švietimo mainų paramos fondui ir šios prievolės negali perleisti naudos gavėjui (veiklos dalyviui) pagal dotacijos sutartį ar kitai trečiajai šaliai. Švietimo mainų paramos fondas nėra suinteresuota šalis dotacijos gavėjų civiliniuose sandoriuose su trečiosiomis šalimis ir žala atsiradusi dotacijos gavėjui dėl trečiųjų asmenų veikų, kuriomis pažeidžiamos kontrahento prievolės dotacijos gavėjų atžvilgiu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu nėra laikoma atsiradusi dėl nenugalimos jėgos (force majeure), ir Švietimo mainų paramos fondo nėra bei nebus atlyginama, išskyrus tuo atveju, jeigu Europos Komisija nuspręstų kitaip, tačiau tai nelaikoma teisėtu lūkesčiu.
Plačiau: http://erasmus-plius.lt/naujiena/pranesimas-del-uab-air-lituanica-veiklos-sustabdymo-150

Naujienų kategorijos

Žymos