Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Pirmą kartą „Nordplus Nordic language“ paprogramė suteikia galimybę vykdyti parengiamuosius vizitus

2017-09-05

2017 m. spalio 02 d. yra galutinis terminas, kada galima teikti paraiškas „Nordplus“ programos parengiamiesiems vizitams vykdyti. Šiais metais, pirmą kartą galima teikti paraiškas ne tik „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ paprogramėms, bet ir „Nordplus Nordic language“ paprogramei.

Primename, jog pagrindinis parengiamojo vizito tikslas yra paruošti konkrečius bendradarbiavimo projekto planus naujam 2018 m. vasario 1 d. paraiškų teikimo terminui.

 

Trumpai apie paprogrames

„Nordplus Nordic Languages“ paprogramės tikslas – remti iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti supratimą apie šiaurės kalbas (daugiausia danų, norvegų ir švedų) vaikų ir jaunimo tarpe. Taip pat kurti medžiagas, metodus ir strategijas siekiant sustiprinti šiaurės šalių kalbų lygį visose švietimo sistemos lygiuose.

„Nordplus Junior" paprogramės dalyviai – pradinės mokyklos, vidurinės mokyklos ir darželiai gali kreiptis dėl stipendijų kelionėms ir apgyvendinimui, susitikimams su būsimais partneriais. „Nordplus Junior“ projektų pažintiniai vizitai yra puikus būdas pristatyti naujas idėjas ir perspektyvas. Tai taip pat suteikia mokiniams ir mokytojams galimybę asmeniškai susipažinti su Šiaurės ir Baltijos šalių kultūra, gyvenimo būdu, vertybėmis, normomis, kalba bei gamta.

„Nordplus Adult" paprogramėje visų tipų su suaugusiųjų mokymu susijusios institucijos ir organizacijos turi galimybę gauti dotaciją parengiamiesiems vizitams: kelionėms, apgyvendinimui bei susitikimams su būsimais partneriais. Suaugusiųjų bendradarbiavimo projektai yra puiki proga pagerinti mokymąsi nacionaliniu lygmeniu, plėtojant tarptautinį mobilumą visose Šiaurės ir Baltijos šalyse. 

 

Pagrindiniai reikalavimai 

Būtina užtikrinti, kad parengiamojo vizito paraiškoje dalyvautų mažiausiai dvi institucijos iš mažiausiai dviejų skirtingų „Nordplus" programoje dalyvaujančių šalių. Susitikimas turi vykti nuo dotacijos gavimo datos iki 2017/18 mokslo metų pabaigos. Parengiamasis vizitas gali trukti daugiausiai penkias dienas, įskaitant kelionės laiką. Dotacija skaičiuojama pagal fiksuotą palūkanų normą. Biudžeto planas neprivalomas.

Paraiškos turi būti pateikiamos elektroniniu būdu per "Nordplus" internetinę paraiškų sistemą "Espresso"(http://nordplusonline.org/Projects2/ESPRESSO).

Naujienų kategorijos

Žymos