Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Paskubėkit dalyvauti Europos kalbų ženklo konkurse!

2015-06-01

„Europos kalbų ženklas" yra Europos Komisijos apdovanojimas, kuriuo siekiama skatinti iniciatyvas, susijusias su kalbų mokymu ir mokymusi. Kasmet visoje Europos Sąjungoje šiuo ženklu įvertinami geriausi projektai, kalbinės iniciatyvos, kurie toliau pristatomi kaip geriausios praktikos pavyzdžiai.

2015 metais Švietimo mainų paramos fondas kviečia visas organizacijas, kurios 2014 metais išradingai ir originaliai minėjo Europos kalbų dieną, kuri švenčiama rugsėjo 26 d., teikti paraiškas Europos kalbų ženklo konkursui.

Konkurso metu bus atrinktos 3 įdomiausiai šią dieną atšventusios organizacijos. Informacija apie visus konkurso dalyvius bei įgyvendintas iniciatyvas bus pateikta Švietimo mainų paramos fondo internetinėje svetainėje. Konkursas ir jo rezultatai taip pat bus viešinami Europos Komisijos kalbų tinklapyje. Konkursą laimėjusi institucija galės didžiuotis garbingu Europos kalbų ženklo apdovanojimu bei atstovaus Lietuvai kalbinių iniciatyvų konkursuose Europoje. Kiti laimėtojai bus apdovanoti specialiais prizais.

Kas gali dalyvauti

Konkurse gali dalyvauti visos organizacijos, kurios 2014 m. organizavo kokias nors veiklas, skirtas Europos kalbų dienos minėjimui.

Prioritetai

20142015 m. Europos kalbų ženklo prioritetai

•             Kalbos socialinei integracijai

•             Kalbos ir sportas

Jeigu paraiškoje bus pagrįsta, kaip veiklos, įgyvendintos Europos kalbų dienos metu, susijusios su šiais prioritetais, tai paraiškos vertinimo metu bus skiriami papildomi 5 balai.

Ką reikia pateikti

Švietimo mainų paramos fondui reikia elektroniniu būdu pateikti užpildytą Paraiškos formą ir organizacijos vadovo pasirašytą bei skenuotą Deklaraciją el. paštu jurgita.melaikiene@smpf.lt .

Kartu su paraiškos forma prašoma pateikti įvairią medžiagą, kuri suteiktų papildomos informacijos apie veiklas, įgyvendintas Europos kalbų dienos metu (pvz., nuotraukos, filmuota medžiaga, spaudos leidiniai ir kt.).

Kada reikia teikti paraiškas Švietimo mainų paramos fondui

Paraiškos el. paštu turi būti pateiktos iki 2015 m. gegužės 29 d. 16.00 val.

Paraiškų vertinimo rezultatai bus paskelbti 2015 m. birželio mėnesį.

Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti 2015 m. lapkričio mėnesį.

Paraiškų tinkamumo kriterijai

– paraiška turi būti pateikta laiku;

– paraiškos elektroninė versija turi būti atsiųsta elektroniniu paštu jurgita.melaikiene@smpf.lt .

– kartu su paraiška turi būti pateikta organizacijos vadovo pasirašyta Deklaracija.

– paraiška pateikta lietuvių kalba;

– visa papildoma informacija, kurią paraiškos teikėjas laiko esant reikalinga, gali būti pridedama atskirai. Papildoma informaciją galima atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu arba paprastu paštu į Švietimo mainų paramos fondą.

Paraiškų kokybės vertinimo kriterijus galite rasti čia.

Remiantis Komisijos patirtimi, informacija, pateikta paraiškoje, gali būti panaudota “Europos kalbų ženklo“ programos vertinime. Atitinkama informacijos apsauga garantuojama.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į projektų koordinatorę Jurgitą Melaikienę telefonu (8 5) 249 66 04 arba elektroniniu paštu jurgita.melaikiene@smpf.lt.

Kviečiame dalyvauti!

Naujienų kategorijos

Žymos