Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Paskelbtas papildomas edukacinių programų įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose paslaugų 2017 m. pirkimas

2017-04-05

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) paskelbtas papildomas 2017 m. vaikų vasaros stovyklose perkamų edukacinių programų įgyvendinimo paslaugų konkursas. Teikti minėtas paslaugas sudaroma galimybė 43-ose Lietuvos savivaldybėse, supaprastinto atviro konkurso būdu išrenkant geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją. Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. balandžio 12 d. 11 val.

Edukacinių programų tikslas (toliau – programos) – vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas. Programos turi būti vykdomos neformaliojo ugdymo principais ir metodais (simuliacija, refleksija ir pan.), skirtos kūrybiškumui, kūrybiniam mąstymui, konstruktyviam problemų sprendimui, mokymuisi bendradarbiauti ir pan. ugdyti. Siūlomos programos turi atitikti vieną (ar daugiau) iš šių temų: gamtos, technologijų, inžinerinių mokslų, meno ir matematikos gebėjimų ugdymas, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, ugdymas karjerai, etninė kultūra.

Daugiau informacijos rasite čia: https://www.cvpis.lt

Naujienų kategorijos

Žymos