Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Paskelbtas konkursas neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjams

2016-04-11

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) yra paskelbtas 2016 m. vaikų vasaros stovyklose perkamų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo paslaugų konkursas. Teikti minėtas paslaugas sudaroma galimybė kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje, supaprastinto atviro konkurso būdu išrenkant geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją.

Neformaliojo švietimo programų tikslas (toliau – programos) – vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas. Programos turi būti vykdomos neformaliojo ugdymo principais ir metodais (simuliacija, refleksija ir pan.), skirtos kūrybiškumui, kūrybiniam mąstymui, konstruktyviam problemų sprendimui, mokymuisi bendradarbiauti ir pan. ugdyti. Siūlomos programos turi atitikti vieną (ar daugiau) iš šių temų: gamtos, technologijų, inžinerinių mokslų ir matematikos gebėjimų ugdymas, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, ugdymas karjerai, etninė kultūra. Planuojama, kad programose visoje Lietuvoje dalyvaus ne mažiau kaip 4542 vaikai. Programose bus kviečiami dalyvauti ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai. 

Daugiau informacijos apie paskelbtą pirkimą.

Naujienų kategorijos

Žymos