Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Paskelbtas „Erasmus+“ kvietimas teikti paraiškas: 2022 m. mokymosi ir bendradarbiavimo veikloms bus skirta beveik 3,9 mlrd. EUR

2021-11-25

Priėmus 2022 m. metinę darbo programą, Europos Komisija šiandien paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“. Beveik 3,9 mlrd. EUR padidėjęs kitų metų „Erasmus+“ biudžetas ir toliau užtikrins studijų užsienyje, stažuočių, pameistrystės ir darbuotojų mainų galimybes, taip pat tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektus įvairiose švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be pagrindinio kvietimo teikti paraiškas, į metinę darbo programą taip pat įtraukti kiti veiksmai, apie kurių pradžią bus paskelbta atskirai, kaip antai iniciatyva „Europos universitetai“.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas kalbėjo: „Naujų 2022 m. kvietimų teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ paskelbimas yra ypatingas. 2022 m. bus ne tik minimos 35-asis programos jubiliejus, bet tai bus ir jaunimui skirti metai. Programa „Erasmus+“ jau daugelį metų suteikia ypatingos, nepamirštamos patirties. Tegu 2022 m. būna dar ypatingesni! Naujaisiais programos „Erasmus+“ metais tikimės, kad programa bus dar įtraukesnė ir platesnės apimties ir leis po daugelio sudėtingų mėnesių jaunimui vėl mokytis ir keliauti.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pridūrė: „Kitais metais programa „Erasmus+“ minės 35-tus sėkmingo gyvavimo metus, per kuriuos suteikta daug galimybių studijuoti, mokytis ir įgyti patirties užsienyje. Visi dalyviai sutinka, kad tai – gyvenimą keičianti patirtis, nulėmusi jų asmeninį ir profesinį kelią ir palikusi neblėstančių prisiminimų apie tai, ką reiškia gyventi Europos Sąjungoje. Norime, kad programoje „Erasmus+“ dalyvautų ir jos teikiama nauda pasinaudotų dar daugiau žmonių. 2022-aisiais taip pat minėsime Europos jaunimo metus, ir labai svarbus vaidmuo teks programai „Erasmus+“.“

Programa toliau bus siekiama remti jaunimą ir skatinti juos dalyvauti demokratiniame gyvenime, taip prisidedant prie 2022 m. – Europos jaunimo metų, apie kuriuos paskelbta 2021 m. rugsėjo mėn. pranešime apie Europos Sąjungos padėtį, tikslų. Be to, 2022 m. bus dar labiau sustiprinta mobilumo ir bendradarbiavimo veikla.

Toliau pristatomos pagrindinės šiandien skelbiamų kvietimų teikti paraiškas naujovės.

  • Perspektyviniai projektai. Naujais didelio masto projektais bus remiamas kokybiškas ir įtraukus skaitmeninis švietimas ir švietimo bei mokymo sistemų pritaikymas prie žaliosios pertvarkos. Šiems ambicingiems projektams bus skirtas didesnis biudžetas ir jie bus vykdomi ne trumpiau kaip trejus metus. Bus siekiama įtraukti įvairias viešąsias ir privačiąsias organizacijas. Bendras tikslas – pasiekti novatoriškų rezultatų, kurie gali daryti poveikį švietimui Europos mastu.
  • Daugiau mainų su trečiosiomis valstybėmis. Naudodamosi ES išorės priemonių lėšomis, trečiosios šalys galės dalyvauti tiksliniuose projektuose ir mainuose, ypač profesinio mokymo ir sporto srityse.
  • Įtraukesnė iniciatyva „DiscoverEU“„DiscoverEU“ suteikia galimybę aštuoniolikmečiams keliauti po Europą. Kasmet rengiami du paraiškų teikimo etapai, po kurių išdalijami nemokami kelionės bilietai. Nuo 2022 m. bus skelbiama speciali paraiškų atranka, skirta organizacijoms, padedančioms į iniciatyvą „DiscoverEU“ įsitraukti dar didesniam skaičiui mažiau galimybių turinčių jaunuolių. Jiems bus teikiama tikslingesnė parama ir finansavimas.
  • ES ir mokyklų suartinimas. Mokymasis apie Europos Sąjungos tikslus ir veikimą yra svarbi aktyvaus pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo dalis. „Jean Monnet“ veiksmai, kuriais skatinamas švietimas apie ES, bus skirti visų amžiaus grupių mokiniams – tiek bendrojo ugdymo, tiek profesinėse mokyklose. Bus vykdoma įvairi veikla, įskaitant pažintinius vizitus.
  • Paprastesnis bendradarbiavimo projektų finansavimas.„Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projektų dalyviams suteikiama galimybė prašyti skirti fiksuotąją sumą. Taip bus gerokai sumažinta administracinė našta, susijusi su paraiškos teikimu, projekto valdymu ir ataskaitų teikimu.

Bet kuri valstybinė ar privati įstaiga, veikianti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse, gali teikti paraišką dėl finansavimo. Joms gali padėti visose ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose valstybėse veikiančios „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, Lietuvoje programos švietimo ir mokymo sritį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, o jaunimo sritį  Jaunimo reikalų departamentas, ir Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra.

Išsami informacija apie konkrečius veiksmus ir susijusius paraiškos teikimo terminus pateikiama specialioje interneto svetainėje paskelbtuose dokumentuose.

Pagrindiniai faktai

Bendrą 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ biudžetą (26,2 mlrd. EUR) papildys maždaug 2,2 mlrd. EUR iš ES išorės priemonių. „Erasmus+“ mobilumo ir bendradarbiavimo projektais remiama žalioji ir skaitmeninė pertvarka ir kartu skatinamas aktyvus pilietiškumas ir didesnis dalyvavimas demokratiniame gyvenime. Nuo COVID-19 pandemijos pradžios „Erasmus+“ taip pat prisidėjo prie švietimo ir mokymo sistemų atsparumo didinimo. Įtrauktis tebėra vienas iš pagrindinių Programos principų, kuriuo siekiama, kad kuo daugiau žmonių galėtų mokytis ir dalyvauti tarptautiniuose projektuose, taip pat įtraukti didesnį mažiau galimybių turinčių žmonių skaičių.

Daugiau informacijos

Naujienų kategorijos

Žymos