Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Paskelbtas edukacinių programų įgyvendinimo 2020 m. vaikų vasaros stovyklose paslaugų pirkimas

2020-02-14

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendina Europos Socialinio Fondo finansuojamą projektą „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK 2)“, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas 7-18 m. vaikų užimtumui atostogų metu. Projekto lėšomis vaikams apmokama 30 % dalyvavimo stovykloje kainos (95 % socialiai remtiniems vaikams).

2020 m. mokinių vasaros atostogų metu projektas finansuos stovyklas su nakvyne. Edukacinė stovyklų programa turi tęstis 7 – 10 nepertraukiamų dienų. Galima maksimali vienos dienos kaina vaikui 29,25 € (Dėmesio, keitėsi įkainis!), tuo tarpu 10 dienų stovyklos maksimali kaina – 292,50 €, iš kurių 30 % (arba 95 % socialiai remtiniems vaikams) finansuoja projektas, o likusią dalį vaiko atstovai ar kiti finansavimo šaltiniai. Maksimali stovyklos kaina apima visas būtinas stovyklos organizavimo išlaidas (programa, nakvynė, maitinimas ir pan.) ir turi būti skelbiama viešajame stovyklos kvietime.

Kviečiame stovyklų organizatorius susipažinti su pirkimo sąlygomis ir teikti pasiūlymus CVP IS sistemoje.

Pasiūlymų pateikimo terminas 2020-03-03 d. 10:00 val.

Platesnė informacija apie projektą skrajutėje.

Naujienų kategorijos

Žymos