Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Pasinaudok galimybe – dalinės studijos, mokslinės stažuotės ir vasaros kursai Vengrijoje!

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas skelbia informaciją apie konkursą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijų atstovų dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms ir vasaros kursams Vengrijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2015–2016  mokslo metams.

Galimas planuojamų studijų, stažuočių Vengrijoje laikotarpis iki 2016 m. birželio 30 d.

Stipendijos siūlomos tik valstybinėse Vengrijos mokslo ir studijų institucijose: 

 • A – dalinėms (310 mėnesių) bakalauro bei magistrantūros studijoms : nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros studijų studentai;
 • Bpodiplominėms studijoms (postgraduate studies) ir moksliniams tyrimams (321 dienos arba 110 mėnesių): studentai turintys magistro arba jį atitinkantį laipsnį, doktorantūros studijų studentai;
 • C/1pilnoms (36 mėnesių) doktorantūros studijoms;
 • C/2dalinėms (10 mėnesių) doktorantūros studijoms: doktorantūros studijų studentai;
 • D –  mokslinėms (1–10 mėnesių) stažuotėms: kandidatai privalo turėti daktaro ar jį atitinkantį laipsnį;
 • E –  mokslinėms stažuotėms (321 dienos arba 110 mėnesių): docentai, mokslininkai, turintys ne žemesnį nei mokslinį daktaro laipsnį;
 • Fvasaros kursai (24 savaičių): Lietuvos MSI nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros, doktorantūros studijų studentai, dėstytojai, mokslininkai. Vasaros kursus galima rinktis tik iš pateikto vasaros kursų 2015 m. Vengrijoje sąrašo. 

Išsami informacija apie reikalavimus kiekvienam stipendijų tipui pateikiama šiame dokumente bei  Vengrijos stipendijų tarybos interneto svetainėje http://www.smpf.lt/lt/konkursas-dalines-studijos-ir-mokslines-stazuotes-kinijos-liaudies-respublikos-mokslo-ir-studiju-institucijose-2015-2016-mokslo-metais

Skiriamas finansavimas:

 • Vengrijos stipendijų taryba skiria stipendiją ir/ar išmoką apgyvendinimo išlaidoms. Stipendijų ir išmokų dydžiai nurodyti kiekvieno stipendijų tipo aprašyme (žr. nuorodą aukščiau).
 • Švietimo mainų paramos fondas gali skirti išmoką kelionei Lietuvos MSI atstovams (nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų ne žemesnio nei II kurso, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams, dėstytojams, mokslininkams iki 521,00 Eur.

PASTABA. Paskutinio kurso studentams kelionės išlaidos gali būti padengtos tik tuo atveju, jeigu Švietimo mainų paramos fondui bus pateiktas raštas, patvirtinantis, kad studentas įstojo į aukštesnės pakopos studijas Lietuvoje.

Paraiškų teikimas

 • Paraiškos konkursui teikiamos tiesiogiai Vengrijos stipendijų tarybai iki 2015 m. balandžio 8 d.

Informacija apie paraiškų teikimą, reikalingus dokumentus ir paraiškų formas skelbiama čia:

http://www.scholarship.hu/Englishsite/Procedure/tabid/194/language/en-US/Default.aspx

 

 • Paraiškos kelionės išlaidoms apmokėti gali teikti Vengrijos Stipendijų tarybos patvirtinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovai (studentai, dėstytojai, darbuotojai) ne vėliau nei likus 2 mėnesiams iki studijų/mokslinės stažuotės/vasaros kursų pradžios.

Dokumentai, pateikiami Fondui: 

 1. Paraiška kelionės išlaidoms apmokėti http://paraiskos.smpf.lt/keliones/#topas.; 
 2. Rašto, patvirtinančio Vengrijos stipendijų tarybos stipendijos skyrimą, kopija;
 3. Deklaracija dėl paraiškos teikėjo pilietybės.
 4. Tarpininkavimo raštas. Tai oficialus dokumentas, kurį išduoda Jūsų MSI. Raštas turi būti:
 • pasirašytas fakulteto dekano – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams;
 • pasirašytas MSI vadovo (rektoriaus arba direktoriaus) – doktorantūros studijų studentams, dėstytojams, mokslininkams;

Tarpininkavimo rašte turi būti nurodyta, kad aukštoji mokykla sutinka, jog Jūs išvyktumėte studijoms, vasaros kursams ar mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu konkrečioje šalyje, taip pat įvardyta apie studijų užsienyje užskaitymą/ne užskaitymą (studijų atveju).

PASTABA: "Tarpininkavimo raštas" patvirtina, jog numatomos dalinės studijos/mokslinė stažuotė yra suderinta su Jūsų MSI. Dėl šio rašto gavimo prašome kreiptis į  savo MSI (fakulteto) administraciją arba tarptautinių ryšių skyrių.

Dokumentus pristatyti adresu:

 

Aukštojo mokslo programų skyrius

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

Konsultacijos teikiamos

Dėl stipendijų:

 • dėl dalinių studijų ir mokslinių stažuočių – Ms. Olga Rókás, tel. +3613849011, el. paštas olga.rokas@bbi.hu;
 • dėl vasaros kursų – Ms. Orsolya Csáfordi:, tel+3613849008, el. paštas orsolya.csafordi@bbi.hu.  

Dėl kelionės išmokų: Evelina Miselienė, tel. (8 5) 249 8189, el. paštas evelina.miseliene@smpf.lt

 

Naujienų kategorijos

Žymos