Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

PASIBAIGĘS KONKURSAS: valstybinės stipendijos vasaros kursams Latvijos mokslo ir studijų institucijose 2015 m.

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Estijos Respublikos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimu dėl studentų, tyrėjų ir dėstytojų mainų, skelbia valstybinių stipendijų konkursą vasaros kursams valstybinėse Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2015 m. m.

Paraiškas Vasaros kursams gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai, taip pat dėstytojai, valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė

SVARBU! Stipendijos siūlomos dalyvavimui 2015 m. vasaros kursuose, skelbiamuose tik šioje nuorodoje:
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/summer_schools_latvia/?tl_id=18401&tls_id=696 

Daugiau informacijos apie konkursą:
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/summer_schools_latvia/?tl_id=18401&tls_id=688 

Skiriamas finansavimas:
•    Maksimali skiriama stipendija yra 711 eur asmeniui, kuri padengia kursų mokestį, apgyvendinimo, pragyvenimo bei vietinio transporto išlaidas. Stipendija pervedama tiesiogiai vasaros kursų organizatoriams. Jeigu skiriama suma nepadengia visų vasaros kursų išlaidų, stipendijos gavėjas turės padengti skirtumą iš savo lėšų.  
•    Kelionės į vasaros kursų vietą ir atgal išlaidos apmokamos Švietimo mainų paramos fondo – iki 58 eur. Kelionės išlaidas sudaro: kelionės autobusu, traukiniu ar automobiliu išlaidos; kelionės ir sveikatos draudimo išlaidos.

Konkursui pateikiami dokumentai:

LIETUVIŲ KALBA (1 originalių dokumentų komplektas):
1. Paraiška. Prieš pradedant pildyti paraišką, prašome atidžiai perskaityti paraiškos pildymo atmintinę.
2. Lietuvos MSI, kurioje asmuo mokosi ar dirba išduota pažyma, liudijanti oficialų paraiškos teikėjo pareigų (studento, dėstytojo statuso) šioje institucijoje pavadinimą
3. Patikinimo deklaracija dėl paraiškos teikėjo pilietybės.
4. Informacija apie paraiškos teikėją.

 

ANGLŲ KALBA (3 komplektai: 1 originalių dokumentų komplektas ir 2 šio dokumentų komplekto kopijos):
1. Paraiškos forma (prašome užpildyti, atspausdinti ir pridėti paraiškos formą, pateiktą Jūsų pasirinktos vasaros mokyklos tinklalapyje). 
2. Gyvenimo aprašymas. Rekomenduojama naudoti Europass CV formą
3. Motyvacinis laiškas.
4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (išverstus į anglų kalbą ir patvirtintas jų kopijas (tvirtinama notariškai arba Lietuvos MSI, išdavusioje diplomą): bakalauro, magistro ar jį atitinkančios profesinės kvalifikacijos diplomo ir jo priedėlio kopija, mokslinį laipsnį patvirtinančio daktaro diplomo kopija; studijų rezultatų patvirtintas išrašas (jeigu studijos dar nėra baigtos). 

SVARBU! Visi pateikiamų dokumentų vertimai turi būti oficialiai patvirtinti.  Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas turi būti patvirtinti paraiškos teikėjo parašu. Ant šių dokumentų taip pat būtina nurodyti datą. Paraiškos forma, užpildyta ne pilnai, arba ranka, nebus svarstoma. Dokumentai, atsiųsti faksu arba el. paštu nebus priimami.
Dokumentai turi būti sudėti eilės tvarka į 3 įmautes (vienoje originalūs dokumentai, kitose jų kopijos)
.

Paraiškos teikiamos:
Švietimo mainų paramos fondo
Aukštojo mokslo programų skyriui
„Konkursui: vasaros kursai Latvijos Respublikoje“
Rožių al. 2, 03106 Vilnius

SVARBU:
Paraiškas Fondas turi gauti iki 2015 m. balandžio 21 d. 16.00 val.
Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.

Papildoma informacija:
1.    Konsultacijos kandidatams teikiamos e. paštu evelina.miseliene@smpf.lt arba telefonu (8 5) 249 8189 pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val. Kontaktinis asmuo – Evelina Miselienė.
2.    Paraiškų vertinimo ir kvietimo į pokalbį tvarka. Apie tikslią pokalbio datą ir laiką kandidatai bus informuoti paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu.
3.    Galutinį sprendimą dėl TKS rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims State Education Development Agency (VIAA). Kandidatai apie konkurso rezultatus bus informuoti elektroniniu paštu. Laukiame Jūsų paraiškų!

Naujienų kategorijos

Žymos