Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

PASIBAIGĘS KONKURSAS prancūzų kalbos vasaros kursams Belgijos karalystėje (Valonijos regione) 2015 m.

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia valstybinių stipendijų konkursą prancūzų kalbos vasaros kursams Belgijos Karalystėje (Valonijos regione) 2015 m. 

 

Lietuvos kandidatams siūlomos 3 stipendijos:

  • 1 stipendija intensyviems prancūzų kalbos vasaros kursams, skirtiems prancūzų kalbos ir literatūros žinių tobulinimui. Šie kursai bus organizuojami Briuselio laisvajame universitete (Universite libre de Bruxelles, ULB) 2015 m. liepos 18–rugpjūčio 7 dienomis. Daugiau informacijos apie šiuos kursus rasite Briuselio laisvojo universiteto interneto svetainėje: http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html
  • 2 stipendijos intensyviems prancūzų kalbos vasaros kursams, skirtiems būsimiems (esamiems) prancūzų kaip užsienio kalbos mokymo specialistams. Šie kursai bus organizuojami Lježo universitete (Universite de Liege) 2015 m. rugpjūčio 3–21 dienomis. Daugiau informacijos apie šiuos kursus rasite Lježo universiteto interneto svetainėje: http://www.ulg.ac.be/cms/c_2349166/fr/stages-dete

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai:

  • vasaros kursams Briuselio laisvajame universitete: Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų (ne žemesnio nei II kurso), taip pat magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai.
  • vasaros kursams Lježo universitete: Lietuvos universitetų, kolegijų nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų (ne žemesnio nei II kurso), taip pat magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai, studijuojantys prancūzų kalbą ir įgysiantys pedagogo kvalifikaciją, t. y. būsimi prancūzų kalbos mokytojai.

SVARBU. Prioritetas rekomenduojant kandidatus Valonijos ir Briuselio tarptautinių ryšių tarnybai bus skiriamas ne paskutinio (baigiamojo) kurso studentams. Svarbu pažymėti, kad paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Reikalavimai kandidatams:
1.    Įgytas ne žemesnis nei A1 prancūzų kalbos lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis
2.    Aritmetinis dviejų paskutinių sesijų studijų rezultatų vidurkis pagal šias mokslo sritis:

  • Fiziniai, Technologiniai, Biomedicinos mokslai – minimalus aritmetinis studijų rezultatų vidurkis 7,0 balai.
  • Humanitariniai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus aritmetinis studijų rezultatų vidurkis 8,0 balai.

 Kandidatų, neatitinkančių bent vieno iš aukščiau nurodytų reikalavimų, paraiškos bus pripažintos netinkamomis ir toliau nebus svarstomos.
 

Skiriamas finansavimas:
1.    Skiriama Valonijos ir Briuselio tarptautinių ryšių tarnybos stipendija, kuri padengia kursų registracijos mokestį, būsto ir pragyvenimo išlaidas. 
2.    Skiriama išmoka kelionei į vasaros kursų vietą ir atgal, taip pat sveikatos draudimo išlaidoms (iki  346,00 Eur).

Konkursui pateikiami dokumentai:

Lietuvių kalba (1 originalių dokumentų komplektas):
1.    Paraiška
2.    Deklaracija dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.
3.    Pažyma iš universiteto, kurioje turi būti nurodyta:
•    Jūsų kaip studento statusas;
•    Dviejų paskutinių sesijų rezultatai pagal semestrus;
•    Patvirtinimas, kad baigus studijas Jums bus suteikta pedagogo kvalifikacija – tik vykstantiems į prancūzų kalbos vasaros kursus Lježo universitete. 
•    Patvirtinimas apie Jūsų prancūzų kalbos mokėjimo lygį (turi būti ne žemesnis nei A1).

Prancūzų kalba (2 egzemplioriai – 1 originalas ir 1 kopija):
1.    Paraiška. Paraišką būtina pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Paraiškoje, tam skirtoje vietoje būtina priklijuoti nuotrauką, paraiškos pabaigoje pasirašyti. Paraiškos dalyje „VI. References“ turi būti įrašyta, kad esate rekomenduojamas prancūzų kalbos vasaros kursams. Po šiuo sakiniu turi būti nurodyta rekomendaciją Jums rengusio asmens vardas pavardė, pareigos. Taip pat reikalingas rekomendacijos rengėjo parašas bei fakulteto, kuriame studijuojate arba institucijos antspaudas.

Paraiškų teikimas
Paraiškos teikiamos Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius. Tuo atveju, jei paraišką siųsite paštu, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki žemiau nurodytos datos ir laiko.
Paraiškas Fondas turi gauti iki 2015 m. balandžio 8 d., 17.00 val. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.

Papildoma informacija
Konsultacijos kandidatams teikiamos e. paštu dovile.rudzenske@smpf.lt arba telefonu (8 5) 249 8189. Kontaktinis asmuo – Dovilė Rudzenskė.
Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Valonijos ir Briuselio tarptautinių ryšių tarnyba. Galutinis sprendimas turėtų būti žinomas iki 2015 m. birželio mėnesio pradžios.

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

Naujienų kategorijos

Žymos