Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Nordplus Junior“ programos projekto dalyviai dalinasi įspūdžiais

2015-08-05

2015 m. kovo 26 dienomis Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje darželyje įvyko „Nordplus Junior“ programos projekto „Lauko pedagogika su Mike Pūkuotuku Šimtamylėje girioje“ partnerių susitikimas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš Islandijos, Norvegijos, Estijos ir Latvijos atvyko stebėti mūsų auklėtojų vedamų veiklų, apžiūrėti ugdymo įstaigos bei pasidalinti patirtimi ir mintimis, kaip skatinti ugdytinių kūrybiškumą panaudojant natūralias ir gamtines priemones bei padaryti ugdymą patrauklų.

Lankydamosi mūsų įstaigoje, viešnios apžiūrėjo patalpas ir edukacines erdves, dalyvavo vykusioje Kaziuko amatų mugėje, gėrėjosi mūsų darželio bendruomenės – auklėtojų, ugdytinių ir jų tėvelių kūrybingumu ir liaudies tradicijų puoselėjimu, paragavo šviežios lietuviškos naminės duonos, keptos duonos su česnaku, naminio sūrio, medaus ir vyr. auklėtojos D. Klimienės naminės giros. Projekto dalyvės stebėjo vyr. auklėtojų L. Račkauskienės („Pelėdžiukų“ grupė) ir V. Kaminskienės („Meškučių“ grupė) atviras veiklas „Pirmieji daigai“ ir „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“. Per veiklų aptarimą svečiai džiaugėsi auklėtojų tinkamai pasirinktų priemonių ir metodų panaudojimu ir mūsų ugdytinių iniciatyvumu, veikloms pritaikytais kampeliais, žavėjosi auklėtojų pagamintomis priemonėmis iš natūralių gamtinių medžiagų. Susitikimo metu daug diskutuota apie švietimo sistemų panašumus ir skirtumus bei privalumus ir trūkumus bei dalintasi patirtimi ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus. Informacinėmis technologijomis vizualiai buvo susisiekta su projekto koordinatore iš Estijos Mairi Enok ir bendru sutarimu buvo suplanuotos projekto veiklos iki rugsėjo mėnesio. Susitikimo dalyvėms buvo pristatyti ir 20142016 m. mūsų ugdymo įstaigoje įgyvendinami „Erasmus+“ projektai „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises“ ir „Europiečiams nėra kliūčių!“ bei parodytas mūsų įstaigos bendruomenės sukurtas filmas apie tai, kaip negalią suvokia mūsų ugdytiniai, ką apie negalią žino vaikų tėvai ir įstaigos personalas.

Vizito Lietuvoje metu svečiai lankėsi ir Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, kur stebėjo auklėtojos metodininkės R. Monstavičienės neformaliojo ugdymo programai vykdyti vedamas kūno kultūros pratybas. Darželio direktorė E. Plioraitienė aprodė viešnioms erdvias ir estetiškas darželio patalpas bei papasakojo apie ugdymo įstaigos išskirtinumą. Projekto dalyvės apžiūrėjo išpuoselėtas ir šiuolaikiškai įrengtas lauko erdves. Didelį įspūdį paliko ir pats Klaipėdos miestas, ypač senamiestis.

Viešnagės metu projekto dalyvės turėjo galimybę aplankyti Kelmės dvaro rūmus, Kryžių kalną, Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą ir Žaliūkių malūnininko sodybą. Pakeliui į Šiaulius, viešnios aplankė Vijurkų socialinės globos namus ir apžiūrėjo jaukiai įrengtas patalpas.

 

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė

 

Naujienų kategorijos

Žymos