Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Nauja iniciatyva – pagalba mokykloms, kuriose mokinių pasiekimai mažesni.

2016-03-07

Asmenų raštingumo situacijos gerinimas, jaunų žmonių kompetencijų, reikalingų darbo rinkai tobulinimas – vieni iš Europos Sąjungos prioritetų. Taip pat ir  Lietuvoje jau antrus mokslo metus prioritetas  – bendrojo ugdymo srityje žemų mokinių pasiekimų gerinimas.

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendindamas “Euroguidance” ir “eTwinning” programas, kurios skirtos bendrojo ugdymo sektoriui stengiasi atliepti šiuos tikslus.  Todėl kartu su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 2015 m. pabaigoje paskelbė projektą „Iniciatyva savivaldybėms“, kurio pagrindinis tikslas yra suteikti ekspertinę, metodinę ir kitą pagalbą mokykloms, kuriose mokinių pasiekimai žemesni.

„Mokinių pasiekimų rezultatai rodo nemažą atotrūkį tarp skirtingų mokyklų. Turime padėti toms, kurios pačios neranda būdų, kaip pagerinti savo veiklos kokybę. Juk visi norime, kad kiekviena šalies mokykla – ar mieste, ar kaime – būtų labai gera, kad vyrautų draugiška atmosfera ir mokiniai ugdytų savo gabumus, pasiektų puikių rezultatų. Tai visų švietimo bendruomenės narių bendras darbas, todėl siekiame įtraukti į sprendimų priėmimą visus suinteresuotus piliečius“, – sako Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė.

Siekiant atrinkti savivaldybes, kurios dalyvaus projekte vyko du etapai. Jau pirmame etape paraiškas pateikė 13 savivaldybių.  Po antrojo etapo, pagal pateiktą medžiagą buvo atrinkta Kupiškio savivaldybė. Pagrindiniai pasirinkimo argumentai –  mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą didelis procentas (83 proc.), didelis praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, didelis mokinių su specialiais ugdymosi poreikiais skaičius pasiūlytose mokyklose, standartizuotų testų  4-okų ir 8-okų rezultatai prasti, mokinių ir mokytojų santykis yra toks, kad galima būtų pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

ŠMPF ir ŠMM projekte „Iniciatyva savivaldybėms“ dirbantys ekspertai –Lietuvos mokyklų vadovai, psichologai, kiti specialistai, nagrinėjantys žemų mokinių pasiekimų priežastis, konkrečiai šioms mokykloms, atsižvelgę į kiekvienos situaciją, teiks metodinę pagalbą, siūlys pagalbos būdus.

 

Naujienų kategorijos

Žymos