Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai

Projekto „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ pagrindiniai tikslai yra:

  • skatinti ir plėtoti „ECVET“ sistemos pritaikomumą ir naudojimą Lietuvoje;
  • įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos kreditų sistemos profesinio mokymo srityje sukūrimo;
  • skatinti kurti ir naudoti „ECVET“ kaip mokymosi visą gyvenimą principą, kuris yra strategijos „Europa 2020“ dalis pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui.

 

Nuo 2014 metų nacionaliniai „ECVET“ ekspertai dirba 4 pagrindinėmis kryptimis:

1. mokymai ir konsultavimai profesinio mokymo įstaigoms;

2. pagalba formuojant politiką;

3. informacijos apie „ECVET“ sistemą sklaida;

4. „ECVET“ bendruomenės kūrimas.

 

2017 metais projekto „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ veiklų įgyvendinimą tęsia pasipildžiusi ekspertų komanda. Iki šiol projekte dirbo šeši ekspertai, tačiau šiemet komandą papildė dar 2 ekspertės:

  • Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos projektų vadovė Ramunė Vadeikytė ir
  • UAB ,.Alfa idėjos ir technologijos'' / FITIN mokymų konsultantė Rūta Klimašauskienė.

 

Kviečiame Lietuvos profesinio mokymo teikėjus tiesiogiai konsultuotis su nacionaliniais „ECVET“ ekspertais, kviestis konsultacijoms į profesinio mokymo institucijas bei aktyviai dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo ir projekto „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ organizuojamuose renginiuose.

Ekspertų kontaktus rasite http://smpf.lt/lt/vykstantys-projektai/ecvet/ecvet-ekspertai