Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Metinis „ECVET“ forumas „Lanksčios kvalifikacijos beiškeičiančioje darbo rinkoje“

2015-12-28

2015 m. lapkričio 5 d. Barselonoje, Ispanijoje vyko metinis „ECVET“ forumas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių iš visų Europos Sąjungos šalių, atstovaujantys EK, Švietimo ir mokslo ministerijas,  programos „Erasmus+“ nacionalines agentūras, darbdavių organizacijas ir „ECVET“ nacionalinius ekspertus. Šis forumas pasižymėjo itin gausiu verslo pasaulio atstovų dalyvavimu.

Forume daug dėmesio buvo skirta ES ekonomikos augimo strategijai „Europa 2020“. Jos prioritetų įgyvendinimas (inovacijos, skaitmeninė ekonomika, užimtumas, jaunimas, pramonės politika) forumo darbo grupėse buvo plačiai nagrinėjamos iš „ECVET“ pozicijų.

Kaip jau įprasta, darbdavių atstovai išsakė priekaištus dėl jaunų specialistų kvalifikacijos neatitikimo nuolat besikeičiančios darbo rinkos poreikiams. Ypatingai daug dėmesio pranešimuose buvo skirta aktualiems profesinio rengimo klausimams – asmenų profesinio mokymosi rezultatų perkėlimui, pripažinimui, profesinio mokymo sistemų skaidrumui, kokybiškam mobilumui.

Įdomu pastebėti, jog panaši tendencija visoje Europoje – į profesinį mokymą grįžta asmenys jau įgiję aukštąjį išsilavinimą (kasmet skaičiai  didėja), tai verčia sunerimti dėl ES darbo vietų pasiūlos ir paklausos disbalanso.

Viso renginio metu buvo akcentuojama „gyvenimo kompetencijų“ (gebėjimas mokytis, save pristatyti, komunikuoti ir t. t.)  ugdymo svarba.

Besikeičiančioje darbo rinkoje svarbu neprarasti profesinių įgūdžių, nuolat tobulėti pasirinktoje profesijoje, gebėti įžvelgti galimybes asmeniniam ir profesiniam augimui bei nebijoti mokytis.

„ECVET“ įgyvendinimas ES šalyse suteikia galimybę vienodai suvokti mokymosi pasiekimų vienetus. Vienodas jų „perskaitymas“ Europos įmonėms palengvins darbuotojų įdarbinimo procedūrą, nes bus tinkamai dokumentuotos asmenų kompetencijos. „ECVET“ supaprastina ir tarptautinį darbuotojų mobilumą.

Apibendrinant įmonės gaunamą naudą  dėl „ECVET“ (įdarbinant darbuotojus), galima išskirti šiuos sistemos privalumus: skaidrumą, nuoseklumą, palyginamumą, tarptautiškumą ir patikimumą.

Skaidrumas įmonėms suprantamas kaip aiškus suvokimas apie būsimojo darbuotojo gebėjimus. Kompetencijos, aprašytos pagal darbo operacijas, lengvai susisieja su realiomis darbo užduotimis įmonėse, kurios panašios visose šalyse. Mokymosi rezultatų vienetų susiejimas su realiomis darbo užduotimis, darbo vietos reikalavimo ir atitikimo jai procedūrą daro skaidresnę.

Ši sistema turėtų dominti įmones, kurios nori palyginti kompetencijas už savo šalies ribų. Kadangi mokymosi rezultatų vienetai yra paremti darbo užduotimis ir operacijomis, pastarąsias nesunku palyginti ir „suprasti“ tarptautiniu lygiu. Tikimasi, jog sistemos nuoseklumas sudomins darbdavius ir paskatins patiems prisidėti kuriant kvalifikacijų mokymosi rezultatų vienetus, palengvinant asmens perėjimą iš profesinio rengimo sistemos į konkrečią darbo vietą.

Mokymosi rezultatų vienetai ypač svarbūs profesinio mokymo tarptautiškumui, nes „ECVET“ įrankis puikiai tarnauja profesinio mokymo palyginamumui ES. Pvz., tarptautinėms kompanijoms, vykdančioms veiklą už savo šalies ribų,  dažniausiai būna itin svarbu, kad darbuotojų techninis pasirengimas ar gebėjimai būtų vienodo lygmens nepriklausomai nuo darbo vietos. Todėl struktūrizuojant ir naudojant mokymosi rezultatų vienetus profesinio rengimo srityje galima stipriai pagerinti naujų darbuotojų paieškos/atrankos mechanizmą.

„ECVET“ gali pasitarnauti įmonių darbuotojų perkvalifikavimui (ypač vyresniojo amžiaus), kuomet atsiranda papildomų naujų darbo vietai keliamų kvalifikacinių reikalavimų.

Apibendrinus „ECVET“ teikiamas galimybes įmonėms reikia pabrėžti, kad Lietuvoje šios sistemos įgyvendinimas vyksta pasyviai, dažniausiai iniciatyvos kyla iš švietimo pasaulio ir užsienio patirties. Svarbu paminėti, kad Lietuvoje taip pat galima dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo administruojamose programose ir praktiškai įgyvendinti „ECVET“ elementus per projektinę veiklą.

 

– Aušra Giedrienė (Kauno PPAR profesinio rengimo sk. vyr. specialistė, nacionalinė „ECVET“ ekspertė)

Naujienų kategorijos

Žymos