Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Lietuvių fondas jau priima paraiškas 2016 m. projektų paramai gauti

2016-02-09

Lietuvių fondas yra yra Ilinojaus valstijoje (JAV) įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Lietuvių fondas remia: švietimą, kultūrą, jaunimo ir lietuvių išeivijos bendruomenių veiklą. Fondas paramą skiria naujiems, pažangiems, taip pat ilgalaikes tradicijas išeivijos bendruomenėje turintiems ir vykdomiems projektams,  padedantiems išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas, skatinantiems giliau pažinti savąją kultūrą, ugdantiems brandžios tautinės savimonės asmenybę. Ypatingas dėmesys skiriamas toms paramos paraiškoms, kurios numato organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, siekia bendrų tikslų bendruomenės naudai. Pirmenybė skiriant  paramą teikiama lietuvių išeivijoje vykdomiems projektams.

Išsamesnę informaciją apie paramos skyrimo pirmumą, apribojimus, svarstymo ir patvirtinimo eigą, reikalingus dokumentus ir elektroninę paraišką rasite paspaudus šią nuorodą.

Paraiškos projektų paramai priimamos iki 2016 m. balandžio 1 d.

Naujienų kategorijos

Žymos