Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kvietimas teikti paraiškas vasaros kalbos kursams, dalinėms studijoms, mokslinei stažuotei Izraelio mokslo ir studijų institucijose 2016-2017 m. m.

2015-11-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Vyriausybės bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse programa, Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą Izraelio Vyriausybės siūlomoms dviejų tipų stipendijoms:

 1. Vasaros kalbos kursams (Ulpan) (3-4 savaičių) – 1 stipendija.
 2. Vienerių akademinių metų (8 mėnesių) studijoms – 1 stipendija.

Išsamią informaciją apie Izraelio Vyriausybės siūlomas stipendijas rasite Izraelio užsienio reikalų ministerijos tinklapyje http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx

Konkurse gali dalyvauti visų mokslo sričių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) II studijų pakopos (magistrantūros) ir III studijų pakopos (doktorantūros) studentai ar mokslinį tiriamąjį darbą atliekantys studentai.  

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:            

 1. Įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija (bakalauro, magistro ar lygiavertė kvalifikacija), geri mokymosi rezultatai, atitinkami pasiekimai akademinėje veikloje.
 2. Kandidatas turi būti LR pilietis ir ne vyresnis nei 35 m. prasidedant mokslo metams.
 3. Kandidatas turi atitikti priėmimo į Izraelio mokslo ir studijų institucijas reikalavimus.
 4. Gerai mokėti anglų arba hebrajų kalbą.
 5. Studijų rezultatų vidurkis* (tik studijoms ir vasaros kursams) pagal šias mokslo sritis:
 • Fiziniai mokslai, Technologiniai mokslai, Biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 7,0 balai;
 • Humanitariniai mokslai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 8,0 balai.

Studijų rezultatų aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas pagal:

• dviejų paskutinių sesijų rezultatus – magistrantūros studijų antrų metų studentams;

• diplomo priedėlyje pateiktus studijų rezultatus – magistrantūros studijų pirmų metų studentams ir doktorantūros studijų studentams.

Skiriamas finansavimas:

 • Priklausomai nuo pasirinkto universiteto ir studijų programos  Izraelio Vyriausybė skiria pilną ar dalinę stipendiją, kurią sudaro:
  • Mokestis už studijas (pilnas arba dalinis). Pasirinkus studijų instituciją ir programą, pasidomėkite ar studijos yra pilnai finansuojamos ar dalinai. Jeigu dalinai – skirtumą reikia padengti asmeninėmis lėšomis.
  • Kiekvieną mėnesį išmokama stipendija pragyvenimui (apytiksliai skiriama 800-1000 USD/mėn. priklausomai nuo pasirinktos studijų institucijos).
  • Sveikatos draudimas.
 • Stipendija bus skiriama tik studijoms Izraelio aukštojo mokslo tarybos (angl. Israeli Council for Higher Education) patvirtintose studijų institucijose arba vasaros kalbos kursams (Ulpan) Haifa universitete.  
 • Švietimo mainų paramos fondas patvirtintiems kandidatams skirs išmoką kelionei į studijų ar vasaros kursų vietą ir atgal, neviršijant 521 EUR.  

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. lapkričio 30 d., 12.00 val.:

Švietimo mainų paramos fondui

Aukštojo mokslo programų skyriui 

Konkursui „Izraelio Vyriausybės stipendijos 2016–2017 m. m.“

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

 

SVARBU. Paraiškas į Švietimo mainų paramos fondą (toliau – Fondas) galima pristatyti asmeniškai arba išsiųsti paštu, tačiau visi žemiau nurodyti dokumentai Fondą privalo pasiekti iki 2015 m. lapkričio 30 d., 12.00 val. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta data, nebus svarstomos.

Konkursui teikiami dokumentai:

LIETUVIŲ KALBA (1 originalus dokumentų komplektas):

1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui.

2. Tarpininkavimo raštas. Dėl jo išdavimo prašome kreiptis į savo MSI tarptautinių ryšių skyrių arba fakulteto administraciją. Raštas turi būti:

 • pasirašytas fakulteto dekano – magistrantūros studijų studentams;
 • pasirašytas MSI vadovo (rektorius arba direktorius) – doktorantūros studijų studentams ar mokslinį tiriamąjį darbą atliekantiems studentams;
 • rašte turi būti nurodyta, kad MSI sutinka, jog Jūs išvyktumėte studijoms konkrečiu laikotarpiu konkrečioje šalyje, taip pat nurodo apie studijų užsienyje įskaitymą.

3. Deklaracija dėl paraiškos teikėjo pilietybės.

ANGLŲ KALBA (3 egz. – 1 originalus komplektas ir 2 kopijuotų dokumentų komplektai):

 1. Paraiška stipendijai. Pildant paraišką vadovaukitės paraiškos pildymo instrukcija.
 2. Detalus studijų programos aprašymas ir pagrindimas, kodėl studijoms pasirinktas konkretus universitetas. Vasaros kalbos kursų stipendijai – aiškus pagrindimas. 
 3. Gyvenimo aprašymas. Rekomenduojama naudoti Europass CV formą.
 4. Susirašinėjimo su pasirinkto Izraelio universiteto atstovu laiškų kopijos arba sutikimo priimti raštas (nereikalaujama Ulpan stipendijoms).
 5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, išverstų į anglų kalbą ir oficialiai (Lietuvos MSI arba notariškai) patvirtintas, kopijas: pažyma apie studijų rezultatus (Lietuvos MSI patvirtinti dviejų paskutinių sesijų rezultatai, doktorantūros egzaminų (jeigu juos išlaikę) įvertinimas – vykstantiems į studijas); bakalauro, magistro ar jį atitinkančios profesinės kvalifikacijos diplomo ir jo priedėlio kopija.
 6. Ne mažiau nei dvi rekomendacijos, parengtos per pastaruosius 6 mėnesius iki nustatyto paraiškų pateikimo termino. Rekomendacijos turi būti parengtos kandidato dėstytojų/profesorių.
 7. 3 nuotraukos.
 8. Sveikatos pažyma (paraiškos stipendijai dalis), patvirtinta kvalifikuoto medicinos specialisto.

Dokumentus prašome sudėti eilės tvarka į 3 įmautes: vienoje – originalūs dokumentai, kitose – jų kopijos.

Papildoma informacija:

 • Kontaktinis asmuo konsultacijoms Audronė Bagdonienė el. p. audrone.bagdoniene@smpf.lt, tel. (8 5) 2498189.
 • Paraiškų vertinimo tvarka. Jeigu kandidatai kviečiami į pokalbį, apie tikslią datą ir laiką bus informuoti paraiškoje nurodytu kontaktiniu el. paštu arba telefonu.
 • Galutinį sprendimą dėl Tarptautinių studijų komisijos (TSK) rekomenduojamų kandidatų priims Izraelio užsienio reikalų ministerija. Galutinių rezultatų paskelbimas planuojamas 2016 m. birželio mėn.  

Kviečiame teikti paraiškas!

Naujienų kategorijos

Žymos