Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2020 m. finansuoti

2019-10-11

Kviečiame teikti paraiškas paramai kviestiniams dėstytojams iš užsienio šalių, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą, gauti.

Paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, paramos dydžius ir atsiskaitymo tvarką  reglamentuoja Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašas.

Visą kvietimo tekstą  galite rasti čia.

Naujienų kategorijos

Žymos