Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2019 m. finansuoti

2018-10-16

Kviečiame teikti paraiškas paramai kviestiniams dėstytojams iš užsienio šalių, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą, gauti.

Paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, paramos dydžius ir atsiskaitymo tvarką  reglamentuoja Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašas.

Visą kvietimą  galite rasti adresu http://stipendijos.lt/lt/kvietimas-teikti-paraiskas-kviestiniu-destytoju-is-uzsienio-saliu-vizitams-2019-m-finansuoti.

Naujienų kategorijos

Žymos