Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kvietimas teikti paraiškas į ateities mokymosi praktines dirbtuves Briuselyje

2019-10-09

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ naujoje tarptautinėje veikloje – ateities mokymosi praktinėse dirbtuvėse, kurių metu mokytojai ne tik aptaria galimybes, kaip praturtinti pamoką, tačiau viską išbando praktiškai, besinaudodami turimomis naujausiomis technologijomis.

Ateities mokymosi praktinės dirbtuvės yra nauja „eTwinning“ profesinio tobulėjimo veikla, į kurią mokytojai iš Lietuvos turi galimybę vykti pirmą kartą! Daugiau informacijos apie šią veiklą anglų kalba čia.

Reikalavimai kandidatams:

 • Lietuvoje registruotos formaliojo arba neformaliojo ugdymo įstaigos pedagogas;
 • Užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale;
 • Gerai mokantis seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Europos kalbų aplanką).

Paraiškas galima teikti ne daugiau kaip į 2 seminarus vienu kvietimu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatams dar nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ projekte ir/arba niekada nevykusiems į „eTwinning“ profesinės raidos ar kontaktinį seminarą užsienyje.

Jei į konkretų siūlomą seminarą nebus gautas planuotas kokybiškų paraiškų skaičius, į tą seminarą bus siūloma vykti dalyviams, teikusiems kokybiškas paraiškas į kitus seminarus, bet negavusiems finansavimo. Dalyvauti seminare bus siūloma atsižvelgiant į seminaro tikslinę dalyvių grupę, seminaro datą ir paraiškos įvertinimą balais.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. spalio 20 d. 12:00 val.

Paraiškos teikiamos dalyvauti šiuose seminaruose Briuselyje:

1.Ateities mokymosi praktinės dirbtuvės „Įtraukianti ir įvairiapusė klasė“ (angl. Inclusive and diverse classroomlapkričio 28-29 d. Seminaras skirtas visų dalykų mokytojams ir vyks anglų kalba. Lietuvai skiriamas dalyvių skaičius – 2;

Tyrimai rodo, jog įtraukusis klasės modelis yra naudingas tiek mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tiek jų neturintiems.. Pirmieji išmoksta mesti iššūkį sau, o antrieji ugdo toleranciją ir skirtingų poreikių asmenų priėmimą.

Kartais mokytojams būna sunku suvaldyti mokinius ir skatinti pagarbą asmenų įvairovei. Tuomet verta pradėti kurti įtraukiančiąsias klases, kurių kūrimas prasideda nuo skirtingų mokinių poreikių supratimo. Vėliau, mokytojas, turėdamas didelę mokymo strategijų priemonių rinkinį, gali geriau ugdyti kiekvieną mokinį. Šio seminaro metu bus suteikta informacija ir priemonės mokytojams, kurie nori išmokti kurti įtraukias pamokas ir įtraukius „eTwinning“ projektus, taip kurdami savo klases ir mokyklą prieinamesnę visiems.

2. Ateities mokymosi praktinės dirbtuvės „XXI-ojo amžiaus klasės programavimas“ (angl. Programming for the 21st century classroom) gruodžio 9-10 d. Seminaras skirtas visų dalykų mokytojams ir vyks anglų kalba. Lietuvai skiriamas dalyvių skaičius – 3.

Kodavimas ir informatinis mąstymas tampa vis svarbesni mūsų visuomenėje bei darbe. Mokymasis koduoti lavina įvairius įgūdžius, tokius kaip problemų sprendimas, abstraktus mąstymas, bendravimas, loginis samprotavimas ir kūrybiškumas. Tai daro įtaką mokinių motyvacijai mokytis matematikos teorijų, nes skatinama pritaikyti savo žinias.

Seminaro metu mokytojai sužinos apie programavimo svarbą ir taikymą šiuolaikinėje visuomenėje ir švietime, išmoks būdų naudoti programavimą savo darbe ir „eTwinning“ projektuose, atras ir išbandys įvairias programavimo priemones bei išmėgins būdus, kaip motyvuoti ir padrąsinti mokinius.

Kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu. Šis mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas, kitos išlaidos. Kelionės organizavimu dalyvis rūpinasi savarankiškai. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

*Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki seminaro vietos, vadovaujantis Europos Komisijos atstumo skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

 1. 100-499 km – iki 180,00 eurų;
 2. 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 3. 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 4. 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 5. 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 6. daugiau nei 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Paraiškų teikimo procedūra:

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.
 • Prieš teikiant paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis konkretų kvietimą.
 • Pasirinkus kvietimą užpildykite ten esančią paraišką.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinkite paraiškos deklaraciją, pasirašykite (reikalingi paraiškos teikėjo ir organizacijos vadovo parašai) ir nuskenavę prisekite ją prie elektroninės paraiškos.
 • Bus vertinamos tik paraiškos, kurios pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Dokumentų originalų paštu siųsti nereikia.
 • Paraiškos teikiamos iki 2019 m. spalio 20 d. 12:00 val.

Paraiškų tinkamumo ir kokybės vertinimo kriterijai.

Dalyvių atranka:

 • Paraiškų tinkamumas bus vertinamas vadovaujantis paraiškų tinkamumo kriterijais.
 • Paraiškų kokybė bus vertinama ekspertų, atsižvelgiant į paraiškoje pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Dalyviai apie rezultatus bus informuoti per paraiškų teikimo sistemą http://paraiskos.smpf.lt ir paraiškoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos kelionės išlaidos.
 • Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas yra įsidiegęs elektroninę dokumentų valdymo sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą http://smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/elektroninis-parasas.
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės užregistruoti „eTwinning“ projektą portale ir pateikti seminaro ataskaitą.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. (8 5) 250 7492.

Naujienų kategorijos

Žymos