Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kvietimas teikti paraiškas „ECVET“ ekspertų veiklai 2016 m.

2015-11-26

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) kviečia teikti paraiškas „ECVET“ ekspertų veiklai 2016 m.

 

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų veiklos tikslai:

 • Skatinti ir plėtoti „ECVET“ pritaikomumą ir naudojimą Lietuvoje;
 • Įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos kreditų sistemos profesinio švietimo ir mokymo srityje sukūrimo;
 • Skatinti kurti ir naudoti „ECVET“ kaip mokymosi visą gyvenimą principą, kuris yra strategijos „Europa 2020“ dalis pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui.

 

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų veiklos uždaviniai:

 • skatinti profesinio mokymo įstaigas taikyti „ECVET“ elementus tarptautiniuose projektuose ir šių įstaigų veikoje;
 • skatinti kurti ir naudoti „ECVET“ kaip mokymosi visą gyvenimą principą profesinio mokymo įstaigose ir įmonėse;
 • plėtoti „ECVET“ suinteresuotųjų šalių (profesinio mokymo įstaigų, įmonių ir kt.) tinklą Lietuvoje;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir kitomis suinteresuotomis šalimis diegiant „ECVET“ profesinį mokymą reglamentuojančioje teisinėje bazėje;
 • padidinti „ECVET“ žinomumą tarp profesinio mokymo įstaigų, įmonių ir kitų suinteresuotųjų šalių Lietuvoje;
 • gerinti žinias apie „ECVET“ įgyvendinimą remiantis tarptautine praktika.

 

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų finansuojamos veiklos:

 • Mokymai ir konsultavimo veiklos (konsultavimas „Erasmus+“ programos profesinio mokymo projektų paraiškų rengėjų ir projektų vykdytojų, seminarų organizavimas, pranešimų rengimas ir renginių moderavimas);
 • Bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis dėl „ECVET“ įgyvendinimo Lietuvoje (aktualių „ECVET“ įgyvendinimui teisinių dokumentų analizė, dalyvavimas darbo grupėse);
 • Visuomenės informavimo veiklos (informacinių straipsnių, leidinių, metodinės medžiagos rengimas ir pan.);     
 • „ECVET“ bendruomenės kūrimas ir vystymas;
 • Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose dėl „ECVET“ įgyvendinimo.

 

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų veiklos trukmė:

2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 30 d.

 

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų veiklos finansavimas:

„ECVET“ ekspertų veikla finansuojama iš projekto ‚Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ lėšų.  Švietimo mainų  paramos fondas, bendradarbiaudamas su  LR švietimo ir mokslo ministerija, administruoja projektą „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai

 

Reikalavimai kandidatams:

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažiau nei 3 metų darbo, susijusio su profesinio mokymo sritimi, patirties;  
 3. Išmanyti profesinio mokymo strateginius dokumentus;
 4. Puikiai mokėti valstybinę kalbą (C2 lygis);
 5. Puikiai mokėti anglų kalbą (B2 lygis), kitų ES kalbų mokėjimas yra privalumas;
 6. Išmanyti raštvedybos taisykles, gerai dirbti kompiuteriu ir sklandžiai dėstyti mintis;
 7. Paraišką gali teikti tik fizinis asmuo.

 

Paraiškų teikimas:

Paraiškos formą galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Atspausdinta ir pasirašyta paraiška (vienas egzempliorius) turi būti asmeniškai įteikta arba atsiųsta Švietimo mainų paramos fondui adresu Rožių al. 2, Vilniuje.

Iki 2015-12-11 16:00 val. imtinai (Lietuvos Respublikos laiku)

 

Pasirašyta skenuota el. paraiškos forma Fondui turi būti atsiųsta el. paštu ecvet@smpf.lt

Iki 2015-12-11 16:00 val. imtinai (Lietuvos Respublikos laiku)

 

Kartu su paraiškos forma prašome pateikti savo CV („Europass“ CV forma)

 

 

Vertinimo eiga:

Pagal paraiškai skirtą didžiausią balą atrinkti pareiškėjai bus vertinami, kaip galimi kandidatai toliau dalyvauti neskelbiamose mažos vertės pirkimų procedūrose, vykdomose apklausos žodžiu būdu vadovaujantis Švietimo mainų paramos fondo supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių administravimo procedūra P11 (paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Švietimo mainų paramos fondo interneto tinklapyje)

Atrinkti paraiškos teikėjai bus informuoti asmeniškai paraiškoje nurodytais el. pašto adresais. 

 

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais:

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Kuzmaitę tel.  (8 5) 265 8861 arba el. paštu kristina.kuzmaite@smpf.lt.

Naujienų kategorijos

Žymos