Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

KVIETIMAS teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose

2017-02-06

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose.

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programos (pvz. „eTwinning Live“, „TwinSpace“) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais. 

Reikalavimai kandidatams:

 • Turi būti užsiregistravę programos „eTwinning“ portale www.etwinning.net
 • Gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesnis nei B2 lygis);
 • Galima teikti paraiškas į ne daugiau kaip 2 seminarus vienu metu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.

Paraiškos teikiamos iki 2017 m. vasario 6 d. imtinai.

Paraiškos teikiamos dalyvauti šiuose seminaruose:

Data

Šalis, miestas

Renginys

Kam skirtas

Renginio aprašymas

Lietuvai skirtas vietų skaičius

Maksimali dotacijos suma*

Kovo 10-12 d.

Prancūzija,

Paryžius

Kontaktinis seminaras „Kaip suplanuoti pirmąjį eTwinning projektą“ („How to plan a first eTwinning project?“)

 

Pradedantiesiems visų dalykų „eTwinning“ mokytojams, dirbantiems su 10-18 m. mokiniais.

 

 

Seminaras vyks prancūzų k.

 

Preliminari programa

3

 

 

 

 

275,00

 

Balandžio 6-9 d.

 

Latvija,

Ryga

Kontaktinis seminaras „Kompetencijų ugdymu paremtas mokymasis ir kaip kurti tarpdalykinius projektus“ („Competency based learning and how to make cross-curriculum projects“)

 

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 10-18 m. mokiniais.

 

 

 

 

Seminaras vyks anglų k.

 

Preliminari programa

 

2

 

 

 

 

 

 

180,00

Gegužės 18-20 d.

Slovėnija,

Liubliana

Profesinės raidos seminaras „eTwinning ir Erasmus+ bendradarbiavimas“ („eTwinning meets Erasmus+“)

 

 

 

Pradedantiesiems ir pažengusiems visų dalykų bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo „eTwinning“ mokytojams, dirbantiems su 14-19 m. mokiniais.

 

Seminaras vyks anglų k.

 

Preliminari programa

3

 

 

 

 

 

 

275,00

 

 

 

 

 

 

*Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos iki seminaro vietos, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:
a. 100-499 km – iki 180,00 eurų;
b. 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
c. 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
d. 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
e. 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
f. virš 8000 km – iki 1100,00 eurų. 

 

Kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu. Mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas, kitos išlaidos. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

Paraiškų teikimo procedūra:

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt  
 • Prieš teikiant paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis konkretų kvietimą.
 • Pasirinkus kvietimą užpildykite ten esančią paraišką.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima. 
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinkite, pasirašykite (reikalingi paraiškos teikėjo ir organizacijos vadovo parašai) ir nuskanavę prisekite ją prie elektroninės paraiškos.
 • Bus vertinamos tik paraiškos, kurios pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Originalų paštu siųsti nereikia.
 • Paraiškos teikiamos iki 2017 m. vasario 6 d. 23.59
 • Apie paraiškos būsenas paraiškos teikėjas bus informuotas elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje ir registracijoje nurodytu el. pašto adresu. 

Paraiškų tinkamumo kriterijai:

 • Paraiška pateikta laiku. 
 • Paraiška pateikta elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prie elektroninės paraiškos prisegta pasirašyta paraiška (PDF formatu).
 • Paraiškos teikėjas yra užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale.
 • Kandidato veikla atitinka seminaro tikslinės grupės kriterijus (dėstomas dalykas ir mokinių amžius) ir patirtį „eTwinning“ programoje (priklausomai ar seminaras skirtas pradedantiesiems ar pažengusiems).
 • Paraiškos teikėjo kalbos žinios yra pakankamos (B2 lygis) dalyvauti pasirinktoje kvalifikacijos tobulinimo veikloje.
 • Paraiškos teikėjui 2017 m. nebuvo skirta dotacija.

Jei paraiška netenkins nors vieno iš aukščiau išvardintų tinkamumo kriterijų, ji vertinama nebus.

Paraiškų kokybės kriterijai:

 • Kandidatas aiškiai ir konkrečiai įvardina dalyvavimo seminare tikslus. Dalyvavimo seminare motyvacija ir aktualumas pagrįstas.
 • Paraiškoje pateiktas aiškus pagrindimas kaip kandidato profesinė veikla susijusi su seminaro tema.
 • Aiškiai nurodyta, kaip kandidatas planuoja pritaikyti seminaro metu įgytus įgūdžius savo profesinėje veikloje.
 • Aiškiai nurodyta kokį teigiamą poveikį kandidato dalyvavimas seminare turės jo mokiniams/besimokantiesiems, jo atstovaujamai įstaigai, kitoms įstaigoms.
 • Paraiškoje įvardintos konkrečios planuojamos vykdyti veiklos po seminaro. Pateiktas aiškus planuojamo projekto aprašymas (tikslas, mokinių amžius, veiklos, rezultatas).
 • Kandidatas nurodo aiškų planą, kaip skleis informaciją apie renginį ir dalyvavimo jame rezultatus, kad maksimaliai padidintų programos „eTwinning“ žinomumą ir dalyvavimo joje poveikį.

Dalyvių atranka:

 • Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai paraiškoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos keleionės išlaidos. 
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės užregistruoti „eTwinning“ projektą portale www.etwinning.net ir pateikti seminaro ataskaitą. 

Kvietimas į kitus pirmo pusmečio seminarus bus skelbiamas vasario mėn. pabaigoje, kai tik bus žinomos tikslios seminarų datos:

Mėnuo

Šalis, miestas

Renginys

Kam skirtas

Seminaro kalba

 

Lietuvai skirtas vietų skaičius

Balandis

Serbija,

Belgradas

 

Kontaktinis seminaras „Aktyvus mokymas ir mokymasis su eTwinning“ („Active teaching and learning through eTwinning“)

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 11-19 m. mokiniais.

Anglų k.

3

Balandis

Vokietija,

Miunchenas

 

Profesinės raidos seminaras „Įtrauktis per kultūrinį švietimą“ („PDW: Inclusion through cultural education“)

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 11-19 m. mokiniais.

 

Anglų k.

5

Gegužė

Suomija

 

Kontaktinis seminaras

Pradinio ugdymo mokytojai

 

Anglų k.

4

Gegužė

Kroatija,

Plitvicų ežerai

Kontaktinis seminaras „eTwinning ir lauko pedagogika“ („eTwinning and outdoor learning“)

 

Pradinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokytojai, kurie savo darbe taiko lauko pedagogikos aspektus.

Dėstomi dalykai: pradinis ugdymas, geografija, biologija, kūno kultūra.

 

Anglų k.

5

Birželis

Latvija,

Ryga

Kontaktinis seminaras

Fizikos, matematikos ir chemijos mokytojai.

 

Anglų k.

2

Liepa

Lenkija

 

 

Kontaktinis seminaras

Meno mokyklų mokytojai, dibantys su 10-18 m. mokiniais.

 

Anglų k.

2

Rugpjūtis

Čekija,

Praha

Kontaktinis seminaras, skirtas bendradarbiavimui tarp eTwinning ir Erasmus+ projektų.

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 11-19 m. mokiniais.

 

Anglų k.

2

 

Iškilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. (8 5) 250 2783.

Naujienų kategorijos

Žymos