Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kvietimas teikti paraiškas 2015 m. Erasmus+ profesinio mokymo mobilumo chartijai

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartijai gauti. Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija skirta skatinti institucijas, kurios organizuodamos profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumą yra pasiekusios kokybiškų rezultatų, toliau plėtoti savo europines tarptautiškumo strategijas. Tokiomis strategijomis ne tik skatinama mokytis kitoje programos „Erasmus+“ šalyje, į mokymo programas įtraukiant kokybišką mobilumo veiklą. Šios strategijos taip pat padeda siunčiančiosioms organizacijoms plėtoti tarptautinius ryšius, pavyzdžiui, kuriant tinklus su kitų šalių įstaigomis, skatinant užsienio kalbų mokymą(si) ir taikant platesnį negu nacionalinio masto požiūrį į profesinį mokymą. Turintys profesinio mokymo mobilumo chartiją nuo 2016 m. galės supaprastinta tvarka teikti paraiškas pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą, kuriuo skatinamas profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų mobilumas. Pažymėtina, kad profesinio mokymo mobilumo chartijos suteikimas nereiškia tiesioginio finansavimo ir neužtikrina finansavimo pagal 1 pagrindinį veiksmą, kuriuo skatinamas profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų mobilumas. Profesinio mokymo mobilumo chartija yra suteikiama visam „Erasmus+“ programos laikotarpiui, o ją gavusios institucijos stebimos, kaip nurodyta toliau kvietime. Paraiškas gali teikti organizacijos, kurios įgyvendino bent tris profesinio mokymo mobilumo projektus pagal 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programą ir (arba) programą „Erasmus+“. Visas konsorciumas arba kiekviena atskira jam priklausanti institucija turi būti įgyvendinę bent tris profesinio mokymo mobilumo projektus pagal 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programą ir (arba) programą „Erasmus+“. Kiekvieno iš trijų paskutinių užbaigtų projektų biudžeto panaudojimo lygis turi būti ne mažesnis kaip 80 proc. Institucija kartu su paraiška turi pateikti dokumentą, kuriame išsamiai išdėstyta institucijos tarptautiškumo strategija, įskaitant tarptautinius mobilumus. 2015 m. kovo mėn. Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti mokymus Profesinio mokymo mobilumo chartijos paraiškai pildyti bei tarptautiškumo strategijai rengti. Informacija apie renginį bus paskelbta Fondo tinklalapyje. Dokumentus galite rasti čia: 1. Kvietimas teikti paraiškas (lietuvių k., anglų k.) 2. Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo įsipareigojimai siekti kokybės (lietuvių k., anglų k.) 3. Profesinio mokymo mobilumo chartijos paraiškos pildymo vadovas (anglų k.) 4. Paraiškos forma (šiuo metu paraiškos forma yra PDF formatu, tačiau paraiškos forma turės būti pildoma elektroninėje sistemoje (angl. on-line application form). Elektroninė paraiškos forma bus paskelbta iki 2015 m. kovo mėnesio). Paraiška su privalomais priedais turi būti pateikta elektroninėje sistemoje iki 2015 m. gegužės 14 d., 18.00 val. Briuselio laiku. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Kontaktai: Projektų koordinatorė Kristina Kuzmaitė el. paštas kristina.kuzmaite@smpf.lt, tel. (8 5) 249-71-34

Plačiau: http://erasmus-plius.lt/naujiena/kvietimas-teikti-paraiskas-2015-m-erasmus-profesinio-mokymo-mobilumo-chartijai-71

Naujienų kategorijos

Žymos